Menu
19 Sep

Opleiding: Naar een geïntegreerde zorg voor ouderen

Spreker Robert Geeraert

Prijs:
€ 85,00
Schrijf u in

Incl. btw

  • 19-09-2019

Samenvatting

Volwaardige maatschappelijke participatie van ouderen impliceert dat zij optimaal gebruik moeten kunnen maken van alle beschikbare dienstverlening. Woonzorgcentra, diensten voor gezinszorg, thuisverpleegkundigen, lokale dienstencentra en andere welzijnsvoorzieningen worden dan ook steeds meer geconfronteerd met zorgvragen van personen met een handicap en van ouderen met geestelijke gezondheidsproblemen. Samen moeten zij een integrale en een sectoroverstijgende zorg en ondersteuning bieden. Om dit tot stand te brengen moeten de bestaande schotten worden doorbroken. Dit is een gezamenlijke opdracht voor de Vlaamse overheid, beleidsverantwoordelijken, directies van voorzieningen en gebruikersorganisaties. Deze vorming biedt u een blik op enkele methodieken voor een geïntegreerde woonzorg en goede voorbeelden van een optimale samenwerking op organisatieniveau

Dit seminarie is het laatste uit de reeks 'Naar een geïntegreerde zorg voor ouderen'.

Deze opleiding is bestemd voor:

Beleidsverantwoordelijken, directies en medewerkers van woonzorgcentra en diensten gezinszorg: stafmedewerkers, sectorverantwoordelijken, hoofden bewonerszorg, zorgcoördinatoren, hoofdverpleegkundigen, maatschappelijk werkers

Programma

09u00

–– Onthaal –—

09u30

Uiteenzetting
Robert Geeraert

11u00

–– Pauze –—

11u15

Uiteenzetting
Robert Geeraert

12u30

–– Lunch –—

Over de spreker(s)

Robert Geeraert

Robert Geeraert, consulent woonzorg en levenseinde, is licentiaat psychologie, opvoedkunde en gezondheidszorg voor ouderen. Hij was raadgever ouderenzorg en thuiszorg van ministers Mieke Vogels en Adelheid Byttebier, directeur van de Vlaamse Vereniging voor Diensten Gezinszorg (VVDG), directeur van woonzorgcentrum De Groene Linde en stafmedewerker vorming van de VVSG. Robert is de oprichter van het eerste palliatief supportteam in een woonzorgcentrum en heeft relevante beroepservaring opgedaan in zowel de bijzondere jeugdzorg, de gerontopsychiatrie als in de sector voor personen met een beperking. Robert is momenteel gastprofessor welzijnsbeleid aan de Erasmushogeschool te Brussel en actief in de levenseindezorg.

Meer info

Ook interessant

Zorg & welzijn

CLEVER doelen bepalen in de eerste lijn

Patricia De Vriendt
Vanessa Gauwe
Dominique Van de Velde

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

Aan de slag met buurtgerichte zorg

Elke Verlinden
Dany Dewulf

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

Levensmoeheid bij ouderen

Robert Geeraert

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

Grijze goesting

Zorgbedrijf Antwerpen

Bestel uw printeditie

Geestelijke gezondheidszorg, Ouderen- en thuiszorg, Welzijn

18 Sep

Opleiding: Een begrijpelijk zicht op Lewy body dementie

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 85

Schrijf u in