Menu
26 Sep

Opleiding: Succesvolle innovatieve woonzorgvormen in Vlaanderen

Spreker Robert Geeraert

Prijs:
€ 85,00
Schrijf u in

Incl. btw

  • 26-09-2019

Samenvatting

De woonzorg voor zorgbehoevende personen zal in de komende jaren grondige veranderingen ondergaan: we hebben het terugdringen van de overheid, er is een nieuw beleid dat focust op zo lang mogelijk thuis wonen, de persoonsvolgende financiering is uitgerold, enzovoort.
Een andere benadering en integrale aanpak dringt zich op. Alleen door zorg te verbinden met de maatschappij en het dagelijks leven kunnen we goede zorg voor iedereen betaalbaar houden. Het gaat ook om het zo prettig mogelijk wonen en langer zelfstandig kunnen wonen, niet alleen om de betaalbaarheid ervan.
In deze workshop bespreken we de aanpak van Vlaamse woonzorgvoorzieningen zoals de zorggroep Integro, Open Kring Ardooie, Triamant, enzovoort. Het zijn allemaal centra die een innovatieve aanpak centraal stellen, sommige in hun gehele visie en werking, andere in bepaalde deelaspecten van hun organisatie.

Deze opleiding is bestemd voor:

Beleidsverantwoordelijken, lokale mandatarissen, directeurs welzijn, directies en stafmedewerkers van zorgbedrijven, directies van woonzorgcentra

Programma

09u00

–– Onthaal –—

09u30

Uiteenzetting
Robert Geeraert

11u00

–– Pauze –—

11u15

Uiteenzetting
Robert Geeraert

Over de spreker(s)

Robert Geeraert

Robert Geeraert, consulent woonzorg en levenseinde, is licentiaat psychologie, opvoedkunde en gezondheidszorg voor ouderen. Hij was raadgever ouderenzorg en thuiszorg van ministers Mieke Vogels en Adelheid Byttebier, directeur van de Vlaamse Vereniging voor Diensten Gezinszorg (VVDG), directeur van woonzorgcentrum De Groene Linde en stafmedewerker vorming van de VVSG. Robert is de oprichter van het eerste palliatief supportteam in een woonzorgcentrum en heeft relevante beroepservaring opgedaan in zowel de bijzondere jeugdzorg, de gerontopsychiatrie als in de sector voor personen met een beperking. Robert is momenteel gastprofessor welzijnsbeleid aan de Erasmushogeschool te Brussel en actief in de levenseindezorg.

Meer info

Ook interessant

Zorg & welzijn

CLEVER doelen bepalen in de eerste lijn

Patricia De Vriendt
Vanessa Gauwe
Dominique Van de Velde

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

Aan de slag met buurtgerichte zorg

Elke Verlinden
Dany Dewulf

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

Levensmoeheid bij ouderen

Robert Geeraert

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

Grijze goesting

Zorgbedrijf Antwerpen

Bestel uw printeditie

Ouderen- en thuiszorg, Welzijn

19 Sep

Opleiding: Naar een geïntegreerde zorg voor ouderen

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 85

Schrijf u in