Menu
04 Dec

Studiedag: Terra incognita: Een ontdekkingsreis naar betekenisvolle activiteiten in de ouderenzorg

Spreker Robert Geeraert , Patricia De Vriendt

Prijs:
€ 120,00
Schrijf u in

Incl. btw

 • Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven
  bekijk op kaart
 • Studiedag
 • 04-12-2019

Samenvatting

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, menselijke maat, verbinden, eigen kracht en regie, participa­tie, inclusie … zijn belangrijke sleutelwoorden in het woonzorgcentrum vandaag.

Er wordt dan ook gesproken van een ‘zorgleefgemeenschap’ waar mensen hun leven zoveel als mogelijk op een gewone manier leiden en waar het onmiskenbaar gaat om het behoud van levenskwaliteit én levenszin. Bewoners moeten kwaliteit van leven ervaren. Aangepaste betekenisvolle activiteiten zijn daarbij van zeer groot belang. Maar dat vraagt ook om bepaalde competenties bij zorgverstrekkers, zoals het motiveren en coachen van de bewoner, ervaring bij het betrekken van de mantelzorgers en vrijwilligers, kennis van handelen …

Op deze studiedag wordt getracht op een toegankelijke wijze om zowel een theoretisch als praktisch kader aan te reiken over het belang van dagbesteding voor de levens­kwaliteit van kwetsbare personen die leven in een woonzorgcentrum. Want bewoners die actief blijven en inspraak krijgen in hun leven, vervelen zich minder vaak en voelen zich minder eenzaam. Betekenisvolle activiteiten leiden tot een betere levenskwaliteit, psychosociaal welzijn en een betere gezondheid.

De inschrijvingen voor de workshops zijn nu open. U kan uw voorkeur voor de twee workshopreeksen vanaf nu tot maandag 02/12 doorgeven via dit formulier. Wees er snel bij om een plaats te bemachtigen in de workshops van uw keuze!

 • Workshop 1: Tuintherapie en/of betekenisvolle groenactiviteiten (Moncy Vidal)
  • Aan de slag met het ‘praktijkboek tuintherapie: betekenisvolle groenactiviteiten binnen de ouderenzorg’  en betekenisvolle groenactiviteiten als een praktische toepassing van de ‘Betekenisvolle Activiteitenmethode’.
 • Workshop 2: Aan de slag met de betekenisvolle activiteitenmethode (Ruben Vanbosseghem en Patrcia De Vriendt)
 • Workshop 3: Ik, jij, samen MENS – referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie  (Herlinde Dely)
  • In Vlaanderen leven 132.000 mensen met dementie en dit aantal zal in de toekomst sterk stijgen. In opdracht van de Vlaamse overheid werkte het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen een integraal referentiekader uit voor de kwaliteit van leven, wonen en zorg van personen met dementie. Gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en samen met vele zorgvoorzieningen, vrijwilligers, mantelzorgers en personen met dementie bogen ze zich over vragen als ‘Wat is kwaliteit van leven, wonen en zorg voor wie dementie heeft?’, ‘Zijn de idealen die nagestreefd worden haalbaar?’, ‘Van welke inspirerende praktijken/personen kunnen we leren?’, ‘Hoe kunnen de verschillende sectoren elkaar versterken?’ en ‘Hoe kan dat vorm krijgen op de werkvloer?’
 • Workshop 4: Van animator naar begeleider wonen en leven: wat zijn de obstakels en wat zijn de huidige uitdagingen (Patrick Verhaest)
  • Heeft de naamswijziging ook gevolgen voor de dagelijkse praktijk en hoe krijgt die dan vorm / zou die dan vorm moeten krijgen.
 • Workshop 5: CLEVER doelen bepalen - Betekenisvolle activiteiten als hefboom om doelgerichte zorg te faciliteren (Dominique Van de Velde en Vanessa Gauwe)
 • Workshop 6: De rol van een groene omgeving in de residentiële ouderenzorg:  een therapeutische tuin om de levens- en woonkwaliteit van de bewoners te verbeteren (Herman Vereycken)

Groen in de residentiële ouderenzorg: wat is mogelijk en haalbaar? En waarop moet u letten bij het ontwerp van een therapeutische tuin?

Studenten kunnen deelnemen aan de kortingprijs van €90. Inschrijven kan via een mail naar events@politeia.be.

Programma

09u00

–– Onthaal –—

09u30

Een multidisciplinaire en praktijkgerichte aanpak voor bewoners van woonzorgcentra
Patricia De Vriendt, ergotherapeut en doctor in de gerontologie en verbonden aan de Arteveldehogeschool als onderzoeker en lector in de opleiding bachelor in de ergotherapie

In 2013 startte een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek aan de Arteveldehogeschool dat de focus legde op activiteiten in woonzorgcentra, en meer bepaald onderzoek deed naar betekenisvolle activiteiten. Tijdens dit onderzoeksproject werd heel nauw samengewerkt met bewoners en zorgverleners. Uit dit project met een erg hoge maatschappelijke meerwaarde werd de Betekenisvolle Activiteiten Methode (BAM) ontwikkeld. 

10u15

De multidisciplinaire aanpak als antwoord
Robert Geeraert, consulent woonzorg en levenseinde

Steeds meer ouderen voelen zich overbodig en zijn levensmoe. Het is een verontrustende evolutie waar niet alleen artsen een antwoord op moeten bieden aangezien het geen puur medisch probleem is. Het is tijd voor een multidisciplinaire aanpak en een maatschappelijk debat, over de rol van ouderen in de samenleving.

11u00

Betekenis- en respectvol omgaan met psychisch kwetsbare personen
Sam Deltour, poolreiziger en psychiater aan het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven)

Psychisch kwetsbare mensen bezitten een groot deel talenten die onze samenleving kunnen verrijken en kunnen ons heel wat leren over de manier waarop we functioneren. We kunnen hun proces in zekere zin vergelijken met een poolexpeditie.  Psychisch kwetsbare mensen verlangen naar de stilte en de eenvoud, maar hebben moeite met de vele prikkels en sociale verwachtingen. In zekere zin zijn ze allen op avontuur.

11u45

De rol van de ouderenpsychiater bij de zorg voor bewoners van een woonzorgcentrum
Satya Buggenhout, ouderenpsychiater en psychotherapeut op het Academisch Centrum voor ECT en neuromodulatie (AcCent) van UPC KU Leuven. Dr. Buggenhout werkt ook als consulent binnen de woonzorgcentra van het woonzorgnet Dijleland

In woonzorgcentrum De Wingerd werkt men autonoom en grotendeels zelfsturend. De medewerkers vertrekken vanuit vijf werkingsprincipes die hen toelaten de juiste keuzes te maken in het dagelijkse leven van en de zorg voor de bewoners: Integratie en participatie – Eigen regie en dagritme – Kwaliteit van relaties – Autonomie en geborgenheid – Kwaliteit van leven.

De psychiater speelt hierbij de rol van spelverdeler die de juiste passen geeft aan het multidisciplinaire team want hij of zij gaat regelmatig en structureel in interactie met bewoner, CRA, familie, kinesist, huisarts, zorgkundige, ergotherapeut, doorverwijzer, verpleegkundige, psycholoog en directie.

12u30

–– Middagpauze –—

13u30

Workshopreeks 1

14u45

Workshopreeks 2

16u00

–– Einde –—

Over de spreker(s)

Robert Geeraert

Robert Geeraert, consulent woonzorg en levenseinde, is licentiaat psychologie, opvoedkunde en gezondheidszorg voor ouderen. Hij was raadgever ouderenzorg en thuiszorg van ministers Mieke Vogels en Adelheid Byttebier, directeur van de Vlaamse Vereniging voor Diensten Gezinszorg (VVDG), directeur van woonzorgcentrum De Groene Linde en stafmedewerker vorming van de VVSG. Robert is de oprichter van het eerste palliatief supportteam in een woonzorgcentrum en heeft relevante beroepservaring opgedaan in zowel de bijzondere jeugdzorg, de gerontopsychiatrie als in de sector voor personen met een beperking. Robert is momenteel gastprofessor welzijnsbeleid aan de Erasmushogeschool te Brussel en actief in de levenseindezorg.

Meer info

Patricia De Vriendt

Prof. dr. Patricia De Vriendt is ergotherapeut (Bach) en doctor in de gerontologie (PhD). Ze is verbonden aan de Arteveldehogeschool als onderzoeker en lector in de opleiding bachelor in de ergotherapie. Ze is tevens als onderzoeker verbonden aan de onderzoeksgroep 'Frailty in Ageing (FRIA) Research' en docent in de master in het Management, Zorg en Beleid in de gerontologie op de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), de master of Science in Gerontology aan de VUB en gastprofessor in de opleiding Master of Science in de Ergotherapeutische Wetenschappen aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van UGent.

Meer info

Ook interessant

Zorg & welzijn

RePLAY Draaikalender

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

CLEVER doelen bepalen in de eerste lijn

Patricia De Vriendt
Vanessa Gauwe
Dominique Van de Velde

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

Ouderenmis(be)handeling, praat erover!

VLOCO

Bestel uw printeditie

Ouderen- en thuiszorg, Welzijn

28 Jan

Opleiding: Hoe kan ik als zorgverlener de cliënt helpen om de regie over zijn eigen leven op te nemen?

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 150.01

Schrijf u in

Zorg & welzijn

Verhaal om de hoek

Bart De Nil

Bestel uw printeditie