Menu
18 Nov

Opleiding: Kernelementen van het kaderdecreet bestuurlijke handhaving

Spreker Frankie Schram

Prijs:
€ 139,00
Schrijf u in

Incl. btw

  • 18-11-2019

Samenvatting

Op het einde van de legislatuur stemde het Vlaams Parlement het kaderdecreet van maart 2019 betreffende de bestuurlijke handhaving goed. Dit decreet is ondertussen in werking getreden en beoogt de stroomlijning van het bestuurlijke handhavingsrecht op Vlaams niveau.

In deze opleiding worden de kernelementen van het kaderdecreet bestuurlijke handhaving vanuit een juridisch oogpunt toegelicht: wat betekent het dat het om een kaderdecreet gaat? Wat zijn de krachtlijnen van de regeling? Wat zijn de algemene principes van bestuurlijke handhaving? Waarin onderscheidt de bestuurlijke handhaving zich van de strafrechtelijke handhaving? Wie zijn de actoren voor de bestuurlijke handhaving? Welke zijn de fasen van het bestuurlijke opsporingsonderzoek en de bestuurlijke vervolging?

Deze opleiding beoogt om de juridische krachtlijnen van het nieuwe kaderdecreet bevattelijk te maken. In een later stadium voorzien wij aanvullende opleidingen die u toelichten hoe het er in de praktijk aan toegaat.

Deze opleiding is bestemd voor:

Burgemeesters, politie, sanctionerend ambtenaar, GAS-ambtenaar

Programma

13u00

–– Onthaal –—

13u30

Uiteenzetting
Frankie Schram

15u15

–– Pauze –—

15u30

Uiteenzetting
Frankie Schram

17u00

–– Einde –—

Over de spreker(s)

Frankie Schram

Frankie Schram is professor aan het KU Leuven Instituut voor de Overheid, faculteit Sociale Wetenschappen , professor bestuursrecht aan de Antwerp Management School (AMS) en gastprofessor aan de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen.

Hij is verder lid en secretaris van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, lid en secretaris van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie, beide met zetel in de FOD Binnenlandse Zaken, en plaatsvervangend lid van de Vlaamse Toezichtcommissie van het bestuurlijke elektronische gegevensverkeer.

Meer info

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Wegwijs in het Bestuursdecreet

Frankie Schram

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Heldere handhaving

Carole M. Billiet
Liesbet Deben
Patricia Popelier
Koen Van Aeken

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement, handboek voor openbare besturen

Frankie Schram

Bestel uw printeditie

Communicatie & informatie

Laat ons zeggen dat het (de) shit wordt.

Bart Derison

Bestel uw printeditie

Beleid, Communicatie

26 Nov

Opleiding: Communicatie belicht vanuit het bestuursdecreet

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 169

Schrijf u in