Menu
28 Jan

Opleiding: Hoe kan ik als zorgverlener de cliënt helpen om de regie over zijn eigen leven op te nemen?

Spreker Robert Geeraert

Prijs:
€ 150,01
Schrijf u in

Incl. btw

  • 28-01-2020

Samenvatting

Ethisch verantwoorde zorg is afgestemd op de noden en waarden van de bewoner en draagt bij tot zijn/haar kwaliteit van leven. Autonomie, zelfregie en participatie zijn de rode draad in het nieuwe woonzorgdecreet en alle recente beleidsnota's. De realisatie van die mooie "slogans" vergt een cultuuromslag en is een gedeelde verantwoordelijkheid voor bewoners, mantelzorgers en zorgverleners.

In deze workshop worden aan de hand van praktische oefeningen en ervaringsuitwisseling handvatten aangereikt om te reflecteren over de eigen waarden en ethische dilemma's en de bewoner echt de regie te geven en bij te dragen tot zijn kwaliteit van leven.

De deelnemers kunnen met behulp van het aangereikte referentiekader hun eigen team/woonzorgcentrum evalueren en verbeterprojecten voorstellen.

Deze opleiding is bestemd voor:

directies en medewerkers van woonzorgcentra: stafmedewerkers, kwaliteitscoördinatoren, hoofden bewonerszorg, zorgcoördinatoren, begeleiders wonen en leven, diensthoofden kinergo,maatschappelijk werkers

Programma

09u00

–– Onthaal –—

09u30

Uiteenzetting
Robert Geeraert

10u45

–– Pauze –—

11u00

Uiteenzetting
Robert Geeraert

12u30

–– Lunch –—

13u30

Uiteenzetting
Robert Geeraert

15u00

–– Pauze –—

15u15

Uiteenzetting
Robert Geeraert

16u30

–– Einde –—

Over de spreker(s)

Robert Geeraert

Robert Geeraert, consulent woonzorg en levenseinde, is licentiaat psychologie, opvoedkunde en gezondheidszorg voor ouderen. Hij was raadgever ouderenzorg en thuiszorg van ministers Mieke Vogels en Adelheid Byttebier, directeur van de Vlaamse Vereniging voor Diensten Gezinszorg (VVDG), directeur van woonzorgcentrum De Groene Linde en stafmedewerker vorming van de VVSG. Robert is de oprichter van het eerste palliatief supportteam in een woonzorgcentrum en heeft relevante beroepservaring opgedaan in zowel de bijzondere jeugdzorg, de gerontopsychiatrie als in de sector voor personen met een beperking. Robert is momenteel gastprofessor welzijnsbeleid aan de Erasmushogeschool te Brussel en actief in de levenseindezorg.

Meer info

Ook interessant

Zorg & welzijn

Geweldbeheersing en zelfbescherming in zorg en welzijn

Carl Adams
Luc Van Laere

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

CLEVER doelen bepalen in de eerste lijn

Patricia De Vriendt
Vanessa Gauwe
Dominique Van de Velde

Bestel uw printeditie

Onderwijs, Zorg & welzijn

Leer-KRACHT: leiding geven vanuit angst naar zelfvertrouwen

Oiheba Bensaâd

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

Aan de slag met buurtgerichte zorg

Elke Verlinden
Dany Dewulf

Bestel uw printeditie

Ouderen- en thuiszorg

18 Feb

Opleiding: Omgaan met levensmoeheid in woonzorgcentra

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 89

Schrijf u in