Menu
26 Nov

Opleiding: Communicatie belicht vanuit het bestuursdecreet

Spreker Frankie Schram

Prijs:
€ 169,00
Schrijf u in

Incl het boek Wegwijs in het Bestuursdecreet

Incl. btw

  • Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel
    bekijk op kaart
  • Opleiding
  • het boek Wegwijs in het Bestuursdecreet
  • 26-11-2019

Samenvatting

Het Bestuursdecreet is niet louter een codificatie van bestaande wetgeving. Tegelijkertijd werden immers een aantal veranderingen doorgevoerd. Op het vlak van overheidscommunicatie zijn die veranderingen heel sterk.

Zo zijn een aantal normen voor overheidscommunicatie die vroeger enkel golden ten aanzien van de Vlaamse administraties ook van toepassing verklaard op de lokale besturen. Ook de elektronische communicatie tussen overheid en burger heeft nu een omkadering gekregen.

Tijdens deze opleiding licht Prof. Schram de communicatiebepalingen van het Bestuursdecreet nader toe met bijzondere aandacht voor de wijzigingen die ze hebben ondergaan ten opzichte van de vroegere regelgeving. Het boek Wegwijs in het Bestuursdecreet is bij uw deelname inbegrepen.

Deze opleiding is bestemd voor:

openbare besturen, communicatieambtenaren, ombudsdiensten, woordvoerders

Programma

13u00

–– Onthaal –—

13u30

Uiteenzetting
Frankie Schram

15u15

–– Pauze –—

15u30

Uiteenzetting
Frankie Schram

17u00

–– Einde –—

Over de spreker(s)

Frankie Schram

Frankie Schram is professor aan het KU Leuven Instituut voor de Overheid, faculteit Sociale Wetenschappen , professor bestuursrecht aan de Antwerp Management School (AMS) en gastprofessor aan de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen.

Hij is verder lid en secretaris van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, lid en secretaris van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie, beide met zetel in de FOD Binnenlandse Zaken, en plaatsvervangend lid van de Vlaamse Toezichtcommissie van het bestuurlijke elektronische gegevensverkeer.

Meer info

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Wegwijs in het Bestuursdecreet

Frankie Schram

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Heldere handhaving

Carole M. Billiet
Liesbet Deben
Patricia Popelier
Koen Van Aeken

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement, handboek voor openbare besturen

Frankie Schram

Bestel uw printeditie

Beleid, Organisatie

27 Nov

Re-integratie na langdurige afwezigheid

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 185

Schrijf u in

Communicatie & informatie

Laat ons zeggen dat het (de) shit wordt.

Bart Derison

Bestel uw printeditie