Menu
03 Jun

Webinar: Verhoog je veerkracht, voorkom burn-out: Vitamines voor Teamzorg in het onderwijs

Spreker Sonja Reckers

Prijs:
€ 75,00
Schrijf u in

Incl. btw

  • 03-06-2020

Samenvatting

Het werkklimaat heeft een grote invloed op het welzijn van medewerkers. Medewerkers hebben op hun beurt een grote invloed op de doelgroep voor wie ze werken: in eerste instantie de leerlingen, de studenten, ouders en andere derden. Als schoolleiding heb je hierin een fundamentele rol. Zeker in tijden van verandering, waarbij je ziet dat medewerkers tot ongekende inspanningen, creatieve methodieken in staat zijn, is het cruciaal om bewust in te zetten op teamveerkracht of teamzorg. Ze maken of kraken het engagement van medewerkers.

De flexibiliteit die medewerkers voor de dag kunnen brengen, hangen deels af van hun persoonlijke veerkracht en zelfzorg. Maar ze hangen ook af van je leiderschapsstijl, van de manier waarop je omgaat met de organisatie van het werk, hoe je vertrouwen geeft aan medewerkers. Het hangt ook af van hoe je je team – ook al werkt iedereen in de huidige context vanop afstand – verbonden houdt.

Vaak zijn we ons niet bewust van de factoren die het werkklimaat en de werkbeleving bepalen. Onwetend laten we hierdoor tal van opportuniteiten liggen die de veerkracht van het schoolteam sterk kunnen verhogen.

Tijdens dit webinar staan we vooral stil bij die factoren die de veerkracht en werkbeleving van je team bevorderen en gaan we gericht in op onze rol als schoolleiding. We maken kennis met factoren die de veerkracht in een team versterken, met factoren die de veerkracht saboteren en wat het oplevert voor het welzijn van je medewerkers, de loyauteit, de veranderbereidheid van medewerkers, de impact op ziekteverzuim, de tevredenheid van je doelgroep, enzovoort. Je krijgt heel wat onderbouwde inzichten, kaders, tips en handvaten om mee om aan de slag te gaan en meer grip te krijgen op een positief werkklimaat of veerkrachtig team. Een opleiding ter versterking van je veerkrachtig leiderschap!

Tijdens dit webinar krijg je concreet zicht op

  • Welke factoren jouw werk als directie, schoolleiding vermoeiend maken
  • Welke factoren jouw werk als directie, scholleiding plezierig maken
  • Een onderbouwd kader van alle factoren die er toe doen qua werkbeleving
  • De impact van leiderschap op deze factoren en hoe je concrete hefbomen kan inzetten voor de werkbeleving en veerkracht van je schoolteam
  • Hoe je preventief en pro-actief onnodige stressoren uit een team kan halen en houden
  • Welke eerste stappen je kan zetten ten voordele van de veerkrachtverhoging van jouw schoolteam
  • Hoe je sterk en veerkrachtig leiderschap kan vormgeven

Gedurende dit webinar nemen we de tijd om de vragen van deelnemers te beantwoorden.

Over onze webinars
• De beste experts uit uw werkveld
• High Definition beeld
• Ultra-beveiligde verbinding met end-to-end encryptie
• Alle deelnemers krijgen na afloop de video-opname en presentatie 
• Herinneringsmails: één dag ervoor en 30 minuten voor de start
• Mogelijkheid tot vragen stellen via chatfunctie of via de eigen micro

Deze opleiding is bestemd voor:

directies, leidinggevenden, zorgcoördinatoren

Programma

13u50

–– Onthaal –—

14u00

Uiteenzetting
Sonja Reckers

14u50

–– Pauze –—

15u10

Uiteenzetting
Sonja Reckers

16u00

–– Einde –—

Over de spreker(s)

Sonja Reckers

Sonja Reckers is master in de Gezondheidswetenschappen. Ze heeft hierin haar expertise m.b.t. een geïntegreerd welzijnsbeleid uitgebouwd. Het domein van stressbeheersing, burn-outreductie, veerkrachtverhoging bij individuen, teams, leiderschap en organisaties is haar speerpunt. Aanverwante domeinen zoals ontwikkeling, implementatie en continuering van een aanwezigheidsbeleid en  engagementsbeleid, liggen eveneens in haar expertise en vormen de belangrijke pijlers van een integraal welzijnsbeleid. Ze combineert dit met een rol als docent in het leiderschapsprogramma van de banaba zorgmanagement van de PXL en met onderzoek rond online coaching voor veerkrachtverhoging. Wetenschappelijke onderbouwing van het HR-beleid is haar fundament van waaruit ze steeds de vertaalslag maakt naar de praktijk. www.sonjareckers.be

Meer info

Ook interessant

Onderwijs

Buiten de school(m)uren

Marianne Coopman
Marc Van den Brande

Bestel uw printeditie

Onderwijs

Professionalisering op school (Tweede herwerkte editie)

Andries Valcke
Jimmy De Wandel
Wilfried De Rijck

Bestel uw printeditie

Onderwijs

Toetswijzer voor de lagere school

Bestel uw printeditie

Onderwijs

AliASS

Paulette De Caluwe
Hilde Meganck
Carine Michiels
Joke Pauwels

Bestel uw printeditie

Hoger onderwijs, Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs

24 Jun

Het jungle-effect van de crisis in het onderwijs

Locatie: Zoom.us

Prijs: € 50

Schrijf u in