Menu
29 Sep

Gemeentewegen Doen Bewegen - Reeks webinars i.s.m. Trage wegen vzw

Spreker Dries Elst , Laura Nagels , Anton Christiaens , Pieter Vandenhoudt

Prijs:
450,-
Schrijf u in

Incl. btw

 • 29-09-2022

Samenvatting

Ruimte voor veilig wandelen en fietsen, kansen voor natuur, sport en spel dicht bij huis. Lokale besturen kennen de voordelen van trage wegen. Ze zijn een hefboom voor een aangename, gezonde en groene omgeving.  Trage Wegen vzw is al 20 jaar de partner om de doorsteekjes, veldwegen en steegjes de aandacht te geven die ze verdienen. Een sterk tragewegenbeleid beantwoordt immers aan wat burgers bezighoudt: verkeersveiligheid, gezonde lucht, klimaat en groen in de buurt. 
Deze reeks webinars voor professionals  behandelt een set van actuele onderwerpen over de gemeentewegen: regelgeving en recente rechtspraak, klimaatuitdagingen en promotie via cartografie. Elk webinar focust telkens specifiek op trage wegen.

Webinar 1: Algemene begrippen wegenrecht en het kader ervan binnen het openbaar domein

 • woensdag 4 mei 2022 – 10:00-12:00 
 • spreker: Steven Clays  (Trage wegen vzw) 

In dit webinar gaat Steven Clays, inhoudelijk coördinator van Trage wegen vzw, dieper in op enkele algemene begrippen van het wegenrecht zoals ‘openbare weg’, ‘uitrustingen’, ‘aanhorigheden’. We kaderen de begrippen ook binnen het openbaar domein (gemeentewegen, verschillende bronnen van rooilijnen en rooilijnplannen, …) en lichten recente rechtspraak toe. Dit alles gebeurt vanuit de toepassing van de begrippen in de dagelijkse praktijk.

Webinar 2: Procedures uit het Gemeentewegendecreet

 • maandag 23 mei 2022 – 10:00-12:00
 • spreker: Steven Clays  (Trage wegen vzw)

In dit webinar gaat Steven Clays, inhoudelijk coördinator van Trage wegen vzw, dieper in op de definities, de doelstellingen en de algemene principes uit het Gemeentewegendecreet, dat nu een tweetal jaar in voege is. 
Ook de autonome procedure voor het verplaatsen en het opheffen van gemeentewegen komt aan bod, evenals de geïntegreerde procedure met omgevingsvergunningen
Bijzondere aandacht gaat uit naar het rooilijnplan en de motivering van Gemeenteraadsbeslissingen. Aan de hand van administratieve beroepsbeslissingen en rechtspraak krijgen we inzicht hoe de regelgever en de administratieve rechtscolleges omgaan met deze vrij recente spelregels.

Webinar 3: Gemeentewegen en het klimaat: Ontharding

 • vrijdag 10 juni 2022 – 10:00-12:00
 • spreker: Anton Christiaens (Breekijzer vzw) en Pieter Vandenhoudt (Trage Wegen vzw)

Meer dan 15 % van de Vlaamse oppervlakte is verhard. De gevolgen zijn immens: een verstoorde waterbalans, gevolgen voor weer en klimaat, afname van de biodiversiteit en de landschappelijke kwaliteit. De noodzaak tot ontharding dringt zich dan ook meer dan ooit op. 

Maar ontharden mag geen doel op zich zijn. Het onthardingsproces loopt samen met het afkoppelen en herbestemmen van wegen en leidt idealiter tot een transformatie tot trage wegen, fietspaden, natuurcreatie … Ontharding biedt ook kansen voor waterinfiltratie,  biodiversiteit, landschapsopbouw … 

In dit webinar leggen Anton Christiaens (Breekijzer vzw) en Pieter Vandenhoudt (Trage Wegen vzw)
helder en concreet uit hoe je ontharding van wegen aanpakt met maximale aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. Hoe identificeer je onthardingskansen? Wat zijn de uitdagingen voor het realiseren van cases? Welke (financiële) opportuniteiten biedt ontharding voor lokale besturen?

Webinar 4: Verzoekschriften voorzien binnen het Gemeentewegendecreet

 • woensdag 22 juni 2022 – 10:00-12:00
 • spreker: Steven Clays, Trage Wegen vzw 

In dit webinar gaat Steven Clays, inhoudelijk coördinator van Trage wegen vzw, dieper in op verzoekschriften voorzien binnen het Gemeentewegendecreet:
- erkenning,
- opheffing,
- afpaling,
- herwaardering,
- opleggen van een last tot herstel.
De materie van de verzoekschriften is bepalend voor de relatie tussen bestuur en burger inzake gemeentewegen. We verkennen de afwegingsgronden voor het nemen van beslissingen die met de verzoeken samenhangen aan de hand van reële cases. We hebben telkens expliciet aandacht voor het waarborgen van de hoorplicht bij het behandelen van deze verzoekschriften. 

Webinar 5: Een tragewegenkaart voor je gemeente

 • woensdag 14 september – 10:00-12:00
 • spreker: Laura Nagels, Trage wegen vzw

Onbekend is onbemind. Door trage wegen prominenter op kaart te zetten, gaan burgers vaker duurzaam op pad. Laura Nagels, stedenbouwkundig ontwerper en projectmedewerker van Trage wegen vzw, licht de verschillende stappen toe die je als gemeente doorloopt om te komen tot een aantrekkelijke tragewegenkaart. Een heel concreet en praktisch webinar doorspekt met praktijkvoorbeelden waarbij vaak beroep wordt gedaan op de terreinkennis van inwoners om tot een wervend resultaat te komen.

Webinar 6: Gemeentewegen en het klimaat: Ecoversterking langs trage wegen

 • donderdag 29 september – 10:00-12:00
 • spreker: Dries Elst, Trage wegen vzw

Wil je als lokaal bestuur inzetten op vergroening en klimaatambities waarmaken? Wil je in één klap ook inzetten op fijne actieve mobiliteit, beleving en leefkwaliteit? Natuurlijke bermen met hagen en houtkanten langs trage wegen zijn de goede keuze!

De ecologische troeven van trage wegen worden vaak nog onvoldoende uitgespeeld. Brede bermen blijven braak of aanplanten gebeurt weinig gevarieerd. Nochtans kunnen trage wegen bijdragen aan een klimaatbestendig en natuurrijk landschap. Goed gekozen vegetatie verhoogt de biodiversiteit en gaat erosie tegen. Groene verbindingen dienen als buffer tegen hittestress en rijgen versnipperde stukjes natuur aaneen. Kortom, slim ingerichte trage wegen vervullen heel wat ecosysteemdiensten en brengen groenblauwe netwerken tot diep in de stads- of dorpskern.
In dit webinar focust Dries Elst, projectmedewerker natuur, milieu en gezondheid op hoe je als gemeente inzet op ecoversterking langs trage wegen. Hoe neem je die ecoversterking mee op in je ruimtelijk kwaliteitsplan? Hoe financier je het?

Al deze webinars uit de reeks Gemeentewegen Doen Bewegen – 2022 zijn ook afzonderlijk te volgen voor € 139,- (incl. btw), € 75,- (incl. btw) indien partnergemeente Trage wegen vzw.

De prijs van de hele reeks van 6 webinars is € 450,- (incl. btw), € 225,- indien partnergemeente van Trage wegen vzw.

 

 

Deze opleiding is bestemd voor:

Gemeentebesturen

Programma

–– –—

Over de spreker(s)

Dries Elst

Dries Elst is projectmedewerker natuur, milieu en gezondheid bij Trage wegen vzw.
Opleiding: Biologie (KULeuven)
Ervaring: National Countryside Survey (Ulster, Noord-Ierland), Provincie Antwerpen (Waterschapsteam). Bij Trage Wegen sinds 2010.

Meer info

Laura Nagels

Laura Nagels is stedenbouwkundig ontwerper en projectmedewerker bij Trage wegen vzw. Communiceren doet ze het liefst met beelden en ze is steeds op zoek naar nieuwe manieren om deze op te maken en in te zetten bij innovatieprocessen.
Opleiding: Architectuur (UA), Urbanism & Spatial Planning (KULeuven)
Ervaring: Blauwdruk (Antwerpen), Maat-ontwerpers (Gent). Bij Trage Wegen sinds 2016.

Meer info

Anton Christiaens

Anton Christiaens is bio-ingenieur, ruimtelijk planner en stedenbouwkundige en werkte in die hoedanigheid o.a. ook voor Voorland. Recent werd hij aangesteld als coördinator voor Breekijzer vzw.

Meer info

Pieter Vandenhoudt

Pieter Vandenhoudt is projectmedewerker met een focus op ruimtelijke visievorming. Bij Trage Wegen vzw begeleidt hij lokale trajecten en ruimtelijke onderzoeksprojecten.
Opleiding: burgerlijk ingenieur-architect met specialisatie stedenbouw (KULeuven)
Ervaring: Plusoffice Architects (Brussel). Bij Trage Wegen sinds 2017.

Meer info

Ook interessant

Omgeving

Wegwijs in het gemeentelijk ruimtelijk beleid

Xavier Buijs
Lindsay Dedrie
Wim Rasschaert
Karel Verbestel

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

100 basisbegrippen over sociaal wonen in Vlaanderen

Andy Dilles

Bestel

Omgeving

Het omgevingsvergunningsdecreet ontleed

Xavier Buijs
Steven Verbanck

Bestel

Omgeving

Goed Wonen Inspiratieboek

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Houvast voor de bestuurders van een sociaal verhuurkantoor

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Trots op mijn roots

Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen

Bestel