Menu
29 Sep

Webinar: Gemeentewegen en het klimaat: Ecoversterking langs trage wegen

Spreker Dries Elst

Prijs:
139,-
Schrijf u in

Incl. btw

  • 29-09-2022

Samenvatting

Ruimte voor veilig wandelen en fietsen, kansen voor natuur, sport en spel dicht bij huis. Lokale besturen kennen de voordelen van trage wegen. Ze zijn een hefboom voor een aangename, gezonde en groene omgeving.  Trage Wegen vzw is al 20 jaar de partner om de doorsteekjes, veldwegen en steegjes de aandacht te geven die ze verdienen. Een sterk tragewegenbeleid beantwoordt immers aan wat burgers bezighoudt: verkeersveiligheid, gezonde lucht, klimaat en groen in de buurt. 

In een reeks webinars voor professionals  behandelt een set van actuele onderwerpen over de gemeentewegen: regelgeving en recente rechtspraak, klimaatuitdagingen en promotie via cartografie. Elk webinar focust telkens specifiek op trage wegen.

Webinar 6: Gemeentewegen en het klimaat: Ecoversterking langs trage wegen
Wil je als lokaal bestuur inzetten op vergroening en klimaatambities waarmaken? Wil je in één klap ook inzetten op fijne actieve mobiliteit, beleving en leefkwaliteit? Natuurlijke bermen met hagen en houtkanten langs trage wegen zijn de goede keuze!

De ecologische troeven van trage wegen worden vaak nog onvoldoende uitgespeeld. Brede bermen blijven braak of aanplanten gebeurt weinig gevarieerd. Nochtans kunnen trage wegen bijdragen aan een klimaatbestendig en natuurrijk landschap. Goed gekozen vegetatie verhoogt de biodiversiteit en gaat erosie tegen. Groene verbindingen dienen als buffer tegen hittestress en rijgen versnipperde stukjes natuur aaneen. Kortom, slim ingerichte trage wegen vervullen heel wat ecosysteemdiensten en brengen groenblauwe netwerken tot diep in de stads- of dorpskern.

In dit webinar focust Dries Elst, projectmedewerker natuur, milieu en gezondheid op hoe je als gemeente inzet op ecoversterking langs trage wegen. Hoe neem je die ecoversterking mee op in je ruimtelijk kwaliteitsplan? Hoe financier je het?

Prijs voor deelname aan dit webinar € 139, - (€ 75,- indien partnergemeente Trage wegen vzw)

Dit webinar maakt deel uit van de reeks ‘Gemeentewegen Doen Bewegen – 2022’. Je kunt je inschrijven per webinar of meteen voor de hele reeks.

De prijs van de hele reeks van 6 webinars is € 450,- (incl. btw), € 225,- indien partnergemeente van Trage wegen vzw.

 

 

Deze opleiding is bestemd voor:

Gemeentebesturen

Programma

09u50

–– Onthaal –—

10u00

Uiteenzetting

12u00

–– Einde –—

Over de spreker(s)

Dries Elst

Dries Elst is projectmedewerker natuur, milieu en gezondheid bij Trage wegen vzw.
Opleiding: Biologie (KULeuven)
Ervaring: National Countryside Survey (Ulster, Noord-Ierland), Provincie Antwerpen (Waterschapsteam). Bij Trage Wegen sinds 2010.

Meer info

Ook interessant

Omgeving, Sociaal beleid & werk

100 basisbegrippen over sociaal wonen in Vlaanderen

Andy Dilles

Bestel

Omgeving

Het omgevingsvergunningsdecreet ontleed

Xavier Buijs
Steven Verbanck

Bestel

Omgeving

Goed Wonen Inspiratieboek

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Houvast voor de bestuurders van een sociaal verhuurkantoor

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

Trots op mijn roots

Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen

Bestel

Omgeving, Onderwijs

Slim gedeeld: Wegwijzer over het slim delen van schoolinfrastructuur

Verenigde Verenigingen

Bestel