Menu
10 May

Webinar: Verbindend leidinggeven binnen de zorgsector

Spreker Tom Cornille

Prijs:
139,-
Schrijf u in

Incl. btw

  • 10-05-2023

Samenvatting

Verbindend leidinggeven binnen de zorgsector

De notie dat leidinggeven synoniem is met aansturen, controleren en richting geven is in vele samenwerkingen voorbijgestreefd. Meer en meer organisaties binnen de zorgsector maken de keuze om teams en individuele medewerkers een grotere autonomie en verantwoordelijkheid te geven in functie van meer inspraak, een grotere betrokkenheid en betere, meer gedragen resultaten. In een wereld die steeds sneller evolueert en binnen een sector waar een steeds grotere flexibiliteit gevraagd wordt, wankelt het klassieke, hiërarchische leiderschapsmodel. Het maakt in toenemende mate plaats voor wat we ‘gedeeld leiderschap’ noemen. Deze verschuiving brengt voor zorgorganisaties op veel niveaus grote uitdagingen met zich mee.

  • Hoe ga je om met onzekerheid en weerstand inherent aan veranderingsprocessen?
  • Wat is er nodig om teams binnen die context te laten groeien in vertrouwen, betrokkenheid en verantwoordelijkheid?
  • Hoe waarborg je balans tussen aansturen en coachen in functie van individuele behoeften?
  • Wat is er nodig om de transitie bij de leidinggevenden zelf te ondersteunen?

Een open, heldere, transparante en effectieve communicatie en praktische handvaten om deze duurzaam te verankeren in de organisatiecultuur zijn hierbij onmisbaar. Met verbindende communicatie als leidraad en het gedachtengoed van onder meer Patrick Lencioni en het model van Insights Discovery zoomen we in deze inspiratiesessie in op het belang van de coachende rol van de leidinggevende binnen deze context. We raken thema’s aan zoals het belang van een open feedback cultuur, het vergroten van veiligheid en vertrouwen, het stimuleren van persoonlijk leiderschap en verantwoordelijkheid, de waarde van constructief conflict, het belang van duurzame en onderbouwde teamontwikkeling, het hoe en waarom van coachende vaardigheden als leidinggevende en de kracht van zelftransformatie als antwoord op angst en onzekerheid.

Deze opleiding is bestemd voor:

Zorgsector

Programma

09u50

–– Onthaal –—

10u00

Uiteenzetting

12u00

–– Slot –—

Over de spreker(s)

Tom Cornille

Na 17 jaar aan het hoofd te hebben gestaan van zijn eigen onderneming vond Tom zichzelf in een 2-daagse opleiding verbindende communicatie. Een nieuwe wereld ging open. Hij was in die mate begeesterd door de inzichten en ideeën van het gedachtengoed van Marshall Rosenberg dat hij één ding zeker wist: hier wil ik mee verder. Inmiddels is hij al meer dan 6 jaar trainer, facilitator en coach bij het team van Walk Your Talk waar hij met gedeelde passie leidinggevenden en teams begeleid op de weg naar een samenwerking gebaseerd op meer vertrouwen, een grotere betrokkenheid en verantwoordelijkheid, meer werkvreugde én betere resultaten. Naast verbindende communicatie werkt hij met concepten uit onder andere NLP (Neuro Linguistic Programming), Patrick Lencioni, gedeeld leiderschap en het Insights Discovery model.

Meer info

Ook interessant

Zorg & welzijn

Voed je brein

Yves Meersman

Bestel

Zorg & welzijn

Gids PVF

Onafhankelijk Leven vzw

Bestel

Zorg & welzijn

PEP-talk voor toekomstige ouders

Habadia El Asjadi
Najua El-Fakeh
Maëlle De Coninck
Kim Van Hoof

Bestel

Zorg & welzijn

Handboek financiering residentiële ouderenzorg | Print + digitaal met abonnement

Evi Beyl

Bestel

Zorg & welzijn

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking (werkboek)

Expertisecentrum Dementie

Bestel

Zorg & welzijn

HealthLi Buurtkompas

Joke Coussement
Leen Haesaert
Karolien Baldewijns

Bestel