Menu
21 Apr

Webinar: Het nieuw Burgerlijk Wetboek: de aandachtspunten voor lokale besturen

Spreker Heleen Van Cauwenberge

Prijs:
139,-
Schrijf u in

Incl. btw

  • 21-04-2023

Samenvatting

Het nieuwe verbintenissenrecht is intussen een feit: boek 1 “Algemene bepalingen” en boek 5 “Verbintenissen” van het nieuw Burgerlijk Wetboek traden op 1 januari 2023 in werking. De wetgever voert daarmee de langverwachte modernisering van het oude recht en codificatie van vaststaande rechtspraak door.

In dit webinar loodst Heleen Van Cauwenberge (Eubelius) je eerst doorheen de belangrijkste nieuwigheden van het algemeen verbintenissenrecht. We zetten het nieuwe verbintenissenrecht niet exhaustief uiteen, maar focussen op een selectie vernieuwingen die een bijzondere relevantie hebben voor lokale besturen. Vanuit een praktijkgerichte invalshoek zal de hele levenscyclus van elk contract aan bod komen, vanaf de totstandkoming, uitvoering en gebeurlijke wanprestaties tot het gebeurlijke tenietgaan van het contract. Bijzondere aandacht gaat ook naar de vraag wanneer het oude recht van toepassing blijft en wanneer het nieuwe recht zal gelden. Tot slot gaan we in op de vraag in welke mate de regels van dwingend dan wel aanvullend recht zijn.

Deze opleiding is bestemd voor:

lokale besturen

Programma

09u50

–– Onthaal –—

10u00

Uiteenzetting

12u00

–– Slot –—

Over de spreker(s)

Heleen Van Cauwenberge

Heleen Van Cauwenberge is actief in het departement geschillenbeslechting & procesvoering. Ze is lid van de Brusselse balie en voegde zich bij Eubelius in 2019.

Meer info

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Innovatie(f) aanbesteden

Steven Van Garsse
Simon Verhoeven
Alexander Verschave

Bestel

Bestuur & organisatie, Sociaal beleid & werk

Pakket codex lokaal bestuur + codex maatschappelijke dienstverlening

Peter Hardy
Piet Van Schuylenbergh
Pieter Vanderstappen
Anne-Marie Vastesaeger
Marian Verbeek

Bestel

Bestuur & organisatie

Hergebruik in de erfgoedsector

Oliver Lenaerts

Bestel

Bestuur & organisatie

Het bevoegde OCMW en de financiering

Pieter Geens
Lien Van den Brande

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex Lokaal Bestuur | 8e editie

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokale financiën: Capita selecta

Jan Leroy
Ben Gilot

Bestel