Menu

Openbaarheid van bestuur | Abo print | Jaarlijks handboek

Frankie Schram

21-09-2021

Bestel

Inhoudsopgave

Het personele toepassingsgebied van de algemene federale openbaarheidswetten

De wet van 11 april 1994 is in zijn geheel – d.w.z. voor wat betreft de procedureregels en voor wat betreft de beperkingen – van toepassing op de federale administratieve overheden. Daarnaast is deze wet ook van toepassing op de andere administratieve overheden voor zover deze wet op gronden die tot materies behoren waarvoor de federale wetgever bevoegd is, de openbaarheid beperkt of verbiedt.[554] De wet van 12 november 1997 is enkel van toepassing op gemeentelijke en provinciale administratieve overheden.[555] Het centrale begrip in de algemene federale openbaarheidswetgeving wordt dus gevormd door het begrip ‘administratieve overheid’.

554. Art. 1, eerste lid wet 11 april 1994.
555. Art. 2, eerste lid wet 12 november 1997.

Dit artikel verder lezen?

Ook interessant

Recht

Naar bemiddeling in bestuurszaken?

Frankie Schram

Bestel

Recht

E-government in het federale België

Dirk De Bot

Bestel

Recht

Hergebruik overheidsinformatie

Frankie Schram

Bestel

Recht

België: een handleiding | 4de editie

Frankie Schram

Bestel