Menu

100 basisbegrippen over sociaal wonen in Vlaanderen

Andy Dilles

2019-10-13

Bestel

Gemeente - OCMW

De gemeente is de regisseur van het lokaal woonbeleid. De Vlaamse Regering legde in 1997 met de Vlaamse Wooncode (14) deze trekkersrol voor de gemeente vast. De gemeente organiseert en coördineert het lokaal woonoverleg (18), waarbij alle lokale huisvestings- en welzijnspartners betrokken worden.

De gemeente is vaak hoofdaandeelhouder van een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) (2): de raad van bestuur van een SHM bestaat dan deels uit afgevaardigden van de gemeente. Deze afgevaardigden worden voorgesteld door de politieke partijen die de meerderheid in de gemeente vormen.

Het decreet Grond- en Pandenbeleid (15) legt elke gemeente een Bindend Sociaal Objectief op: tegen 2023 moet elke gemeente een bepaald aantal sociale huurwoningen tellen.

De gemeente is een belangrijke partner voor een SHM in de realisatie van sociale woningen. Ook voor een SVK speelt de gemeente een grote rol: vaak is de gemeente vertegenwoordigd in de bestuursorganen van

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Bouwen aan een breed sociaal beleid (Cahier 7): Vrije tijd, een hefboom voor sociaal beleid | Print zonder abonnement

Hans Grymonprez
Griet Briels

Bestel

Sociaal beleid & werk

Bouwen aan een breed sociaal beleid (Cahier 4): Kinderrechten en grondrechten, beleidspraktijk | Print zonder abonnement

Peter Cousaert
Hans Grymonprez
Jolijn De Haene
Zita De Pauw
Imke Pichal
Ilse Holvoet
Kathleen Emmery
Isabel Devriendt
Kurt Peeters

Bestel

Sociaal beleid & werk

Bouwen aan een breed sociaal beleid (Cahier 3): Kinderrechten en grondrechten, een inleiding | Print zonder abonnement

Chris Peeters
Didier Reynaert
Nathalie Van Ceulebroeck
Rudy De Cock

Bestel

Sociaal beleid & werk

Bouwen aan een breed sociaal beleid (Cahier 11): Inclusief samenleven: lokale besturen als spil bij integratie en inburgering | Print zonder abonnement

Hans Grymonprez
Griet Briels

Bestel

Bestuur & organisatie, Sociaal beleid & werk

Pakket codex lokaal bestuur + codex maatschappelijke dienstverlening

Peter Hardy
Piet Van Schuylenbergh
Pieter Vanderstappen
Anne-Marie Vastesaeger
Marian Verbeek

Bestel

Omgeving

Vlaamse codex ruimtelijke ordening | 8e editie

Xavier Buijs
Marie-Laurence Naets

Bestel