Menu

Lokaal financieel management

Jan Leroy

Bestel uw printeditie

   Uitgangspunten beleids- en beheerscyclus

   

De beleids- en beheerscyclus en het planlastendecreet vertrekken vanuit het besef dat de lokale besturen vandaag de handen vrij moeten krijgen om het eigen en het bovenlokale beleid zelf te vertalen en in te passen binnen de lokale context.

Op het lokale niveau komen alle bestuursniveaus samen. Het lokale bestuur heeft dus de opdracht, is het best geplaatst en is in staat al de eigen en bovenlokale invalshoeken te ver­talen naar één lokaal beleid.

Met de invoering van de beleids- en beheerscyclus en het planlastendecreet bevestigt de Vlaamse overheid dat ze de lokale autonomie als uitgangspunt neemt. De lokale besturen weten wat nodig is op lokaal niveau en nemen hiertoe bewuste keuzes, waarbij ze bovenlo­kale beleidsprioriteiten al dan niet meenemen.

Dit artikel verder lezen?

Neem een abonnement

  • jaarlijkse betaling
  • publicaties altijd up to date
  • toegang tot inhoud op maat
Meer informatie

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Strategische coördinatie

Gwenny Cooman
Kurt Parmentier
Karin De Craecker

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Tucht en preventieve schorsing in Vlaamse lokale besturen - Handleiding

Maureen Landtsheere

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Het autonoom gemeentebedrijf

Ben Gilot
David Vanholsbeeck

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Wegwijs in het bijzonder comité voor de sociale dienst

Peter Hardy

Bestel uw printeditie

Beleid, Communicatie

24 Sep

Opleiding: Communicatie belicht vanuit het bestuursdecreet

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 169

Schrijf u in