Menu

Lokaal financieel management

Jan Leroy

Bestel

   Uitgangspunten beleids- en beheerscyclus

   

De beleids- en beheerscyclus en het planlastendecreet vertrekken vanuit het besef dat de lokale besturen vandaag de handen vrij moeten krijgen om het eigen en het bovenlokale beleid zelf te vertalen en in te passen binnen de lokale context.

Op het lokale niveau komen alle bestuursniveaus samen. Het lokale bestuur heeft dus de opdracht, is het best geplaatst en is in staat al de eigen en bovenlokale invalshoeken te ver­talen naar één lokaal beleid.

Met de invoering van de beleids- en beheerscyclus en het planlastendecreet bevestigt de Vlaamse overheid dat ze de lokale autonomie als uitgangspunt neemt. De lokale besturen weten wat nodig is op lokaal niveau en nemen hiertoe bewuste keuzes, waarbij ze bovenlo­kale beleidsprioriteiten al dan niet meenemen.

Dit artikel verder lezen?

Neem een abonnement

  • jaarlijkse betaling
  • publicaties altijd up to date
  • toegang tot inhoud op maat
Meer informatie

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Wegwijs in het bijzonder comité voor de sociale dienst

Peter Hardy

Bestel

Bestuur & organisatie

Strategisch management in publieke organisaties. Over alternatieve benaderingen en paradigma’s

Nathalie Vallet

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex Lokaal Bestuur | 3e ed.

Bestel

Bestuur & organisatie

Strategisch management in de BBC

Roeland Gielen
Roel Verhaert

Bestel

Beleid

28 May

Seminarie: De kracht van open werk

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 125

Schrijf u in