Menu

Personeelscodex van de lokale besturen

Marijke De Lange , Katleen Janssens , Anne-Marie Vastesaeger

Bestel

Inhoudsopgave

Strafwetboek van 8 juni 1867, eerste boek, titel IV, hoofdstuk VI: Onwettig vervroegde of verlengde uitoefening van het openbaar gezag, artikel 262

Art. 262

Ieder openbaar ambtenaar die wettig ontslagen, afgezet, geschorst of van rechten ontzet is en die, nadat hij daarvan officieel kennis heeft gekregen, zijn bediening blijft uitoefenen, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig [euro][966] tot vijfhonderd [euro][967].

966. Wet 26 juni 2000, B.S. 29 juli 2000, 26213.
967. Wet 26 juni 2000, B.S. 29 juli 2000, 26213.

Met dezelfde straffen wordt gestraft ieder bij verkiezing of tijdelijk aangesteld openbaar ambtenaar die zijn bediening blijft uitoefenen nadat zij wettelijk een einde heeft genomen.

Dit artikel verder lezen?

Neem een abonnement

  • jaarlijkse betaling
  • publicaties altijd up to date
  • toegang tot inhoud op maat
Meer informatie

Ook interessant

Personeel

Managen van verandering

Luc De Schryver
Annemie Simkens
Theo Wijnen

Bestel