Menu

Wegwijs overheidsopdrachten

door Steven Van Garsse

Prijs
49,-
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks Overheidsopdrachten.


Overheidsopdrachten vertegenwoordigen in België meer dan tien procent van het bruto binnenlands product. Lokale, provinciale en regionale besturen spenderen met andere woorden jaarlijks miljarden aan leveringen, openbare werken en diensten. Het is dus niet verwonderlijk dat die materie het voorwerp uitmaakt van een uitgebreide en gedetailleerde regelgeving.

Deze publicatie is een overzichtelijke en praktische wegwijzer die toelichting geeft bij de wetgeving op de ‘klassieke’ overheidsopdrachten. Het gaat daarbij om overheidsopdrachten die uitgaan van besturen in de klassieke sectoren: gemeenten, provincies, OCMW’s, autonome gemeentebedrijven, politiezones, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden enzovoort. We leggen de nadruk op de toepassing van de regelgeving door lokale en bovenlokale besturen. Zo zal in deze publicatie het verband worden gelegd tussen het decreet over het lokaal bestuur en de wetgeving overheidsopdrachten. Ook OCMW’s, de verzelfstandigde entiteiten van OCMW’s, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, provincies, provinciaal verzelfstandigde agentschappen, kerkbesturen en politiezones krijgen bijzondere aandacht. Vanwege de globale benadering is de content echter ook nuttig voor andere bestuurslagen.

Ook beschikbaar in

Over de auteur(s)

SVG

Steven Van Garsse

Steven Van Garsse heeft als voormalig (algemeen) manager van het Kenniscentrum PPS van de Vlaamse overheid een uitzonderlijke ervaring met en expertise in DBFM- en andere PPS-constructies, ESR, publiek management, stads- en gebiedsontwikkelingsprojecten, concessies, overheidsopdrachten, de valorisatie van overheidsgoederen, economisch bestuursrecht en de verzelfstandiging en privatisering van overheidsactiviteiten. Steven Van Garsse doceert onder meer het basisvak bestuursrecht, het overheidsopdrachtenrecht en het publiekrecht. Hij is lid van diverse nationale en internationale wetenschappelijke redactieraden van tijdschriften en reeksen. In 2014 werd hij in Genève bij de Verenigde Naties aangesteld als Vice Chair van het bureau van het Team of Specialists on PPP van de UNECE. Steven Van Garsse is verbonden aan de Brusselse balie en Senior partner bij Equator advocaten.  

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Steven Van Garsse
ISBN (print): 9782509042880
Verschijningsdatum: 2023-05-22
Type Digitaal Losbladig boek

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Innovatie(f) aanbesteden

Steven Van Garsse
Simon Verhoeven
Alexander Verschave

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen | Print + digitaal met abonnement

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachten en verzoeken door de opdrachtnemer

Steven Van Garsse
Simon Verhoeven
Ellen Wouters

Bestel

Bestuur & organisatie

De concessiewet. Wet 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Selectie- en gunningscriteria

Alexander Verschave

Bestel

Bestuur & organisatie

Handleiding voor de motivering van (omgevings)vergunningen

Reiner Tijs

Bestel