Menu

Wegwijs overheidsopdrachten

Petra Dombrecht , Steven Van Garsse

01-07-2013

Bekijk

Gunningswijzen

Bij een openbare procedure kan elke belangstellende ondernemer naar aanleiding van een aankondiging van een opdracht een offerte indienen. De opdracht wordt aangekondigd in het Bulletin der Aanbestedingen en vanaf bepaalde drempelbedragen ook in het publicatieblad van de Europese Unie (zie voor een bespreking van deze drempelbedragen hoofdstuk 5).

De overheid kan de opdracht ook laten bekendmaken in een aantal vaktijdschriften of websites van beroepsfederaties (bv. De Bouwkroniek, of de website van de Confederatie Bouw).[107]

107. Adressen vindt u achter het tabblad “Bijlagen” achteraan deze publicatie.

Wordt geen gebruik gemaakt van elektronische communicatiemiddelen (in de toekomst de uitzondering), dan bepaalt de aanbestedende overheid zelf de regels voor de indiening en opening van de offertes in de opdrachtdocumenten.

Voor de plaatsingsprocedures waarbij de aanbestedende overheid gebrui

Dit artikel verder lezen?

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Beleidsplanning in lokale besturen

Bestel

Bestuur & organisatie

Mee met de BBC. De beleids- en beheerscyclus voor iedereen (pakket van 20)

Bart Kaesemans

Bestel

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Omgeving, Personeel, Politiek, Recht, Sociaal beleid & werk

Extenso

Bestel

Bestuur & organisatie

Interne controle en audit in lokale besturen

Jan Leroy

Bestel

Overheidsopdrachten

22 Oct

Opleiding: Hoe maakt u werk van innovatieve overheidsopdrachten?

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 145

Schrijf u in