Menu

Wegwijs overheidsopdrachten

Steven Van Garsse

2022-03-01

Bestel

Forfaitaire grondslag

Als basisprincipe geldt de forfaitaire grondslag of de vaste prijs van een opdracht. Die regel houdt in dat de aannemer de opdracht tegen de overeengekomen prijs moet uitvoeren. Hij moet instaan voor alle te verwachten kosten en uitgaven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht.

Artikel 9 van de Overheidsopdrachtenwet verankert dat principe uitdrukkelijk.

De forfaitaire grondslag van de overheidsopdrachten vormt geen belemmering voor de herziening van de prijzen in het licht van bepaalde economische en sociale factoren.

De overheidsopdrachten mogen worden geplaatst zonder forfaitaire prijsbepaling:

1° in uitzonderlijke gevallen, voor de werken, leveringen of diensten die ingewikkeld zijn of een nieuwe techniek inluiden, met belangrijke technische risico’s, die verplichten tot het aanvatten van de uitvoering van de prestaties, terwijl niet alle uitvoeringsvoorwaarden en verplichtingen volledig kunnen

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Uitbouw en invalshoeken

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen | Print + digitaal met abonnement

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachten en verzoeken door de opdrachtnemer

Steven Van Garsse
Simon Verhoeven
Ellen Wouters

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement voor openbare besturen: Ombudsdiensten

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

De concessiewet. Wet 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Selectie- en gunningscriteria

Alexander Verschave

Bestel