Menu

Wegwijs overheidsopdrachten

Petra Dombrecht , Steven Van Garsse

01-07-2013

Bekijk

Gunningswijzen

Bij een openbare procedure kan elke belangstellende ondernemer naar aanleiding van een aankondiging van een opdracht een offerte indienen. De opdracht wordt aangekondigd in het Bulletin der Aanbestedingen en vanaf bepaalde drempelbedragen ook in het publicatieblad van de Europese Unie (zie voor een bespreking van deze drempelbedragen hoofdstuk 5).

De overheid kan de opdracht ook laten bekendmaken in een aantal vaktijdschriften of websites van beroepsfederaties (bv. De Bouwkroniek, of de website van de Confederatie Bouw).[107]

107. Adressen vindt u achter het tabblad “Bijlagen” achteraan deze publicatie.

Wordt geen gebruik gemaakt van elektronische communicatiemiddelen (in de toekomst de uitzondering), dan bepaalt de aanbestedende overheid zelf de regels voor de indiening en opening van de offertes in de opdrachtdocumenten.

Voor de plaatsingsprocedures waarbij de aanbestedende overheid gebrui

Dit artikel verder lezen?

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Lokaal financieel management

Jan Leroy

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex Maatschappelijke Dienstverlening | 7de editie

Bestel

Bestuur & organisatie

Artificiële intelligentie voor lokale besturen

Nathalie Dumarey
Rob Heyman
Frederic Heymans
Cora van Leeuwen
Annelien Smets

Bestel

Bestuur & organisatie

Handleiding voor de motivering van (omgevings)vergunningen

Reiner Tijs

Bestel

Bestuur & organisatie

Publiek-private samenwerking voor lokale besturen

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie, Recht

Handboek Bestuursrecht

Steven Van Garsse

Bestel