Menu

Wegwijs overheidsopdrachten

Petra Dombrecht , Steven Van Garsse

2013-07-01

Bestel uw printeditie

   Mededingingsprocedure met onderhandeling

2.3.1    Toepassing

De procedure die voorheen bekend stond als de onderhandelingsprocedure met bekendma­king als bedoeld in artikel 26, § 2, van de overheidsopdrachtenwet van 2006, werd door de nieuwe overheidsopdrachtenwet van 2016 tot de mededingingsprocedure met onderhande­ling herdoopt.

Deze nieuwe benaming legt meer de nadruk op de mededinging dan op de onderhandeling om deze procedure beter te onderscheiden van de onderhandelingsprocedure zonder voor­afgaande bekendmaking, die in zekere mate het wantrouwen blijft opwekken van de Euro­pese en nationale wetgever. Omwille van die reden werd de mededingingsprocedure met onderhandeling ook omgeven met allerhande waarborgen voor de naleving van de beginse­len van gelijke behandeling en transparantie. In het bijzonder moeten de aanbestedende diensten onder meer vooraf de minimumeisen bekendmaken die bepalend zijn voor de aard van de opdracht en die tijdens de onderha

Dit artikel verder lezen?

Neem een abonnement

  • jaarlijkse betaling
  • publicaties altijd up to date
  • toegang tot inhoud op maat
Meer informatie

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Beleidsplanning in lokale besturen

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Mee met de BBC. De beleids- en beheerscyclus voor iedereen (pakket van 20)

Bart Kaesemans

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Omgeving, Personeel, Politiek, Recht, Sociaal beleid & werk

Bestuur & organisatie

Interne controle en audit in lokale besturen

Jan Leroy

Bestel uw printeditie

Overheidsopdrachten

28 Apr

Opleiding: Valkuilen in de gunningsprocedure

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 145

Schrijf u in