Menu

Verzelfstandiging en samenwerking op lokaal vlak

door Steven Van Garsse

Prijs
€ 497.99
Print en online abonnement met facturatie na iedere bijwerking.
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Grondig herziene editie - het meest complete overzicht van juridische mogelijkheden voor verzelfstandiging & samenwerking op lokaal vlak - aangevuld met relevante en inspirerende praktijkverhalen - volledig up-to-date - in een heldere structuur - door een redactie van experts: Marc Bauwens, Christof Delatter, Cies Gysen, Jan Leroy, Steven Michiels, Wim Rasschaert, Barteld Schutyser, Frederik Vandendriessche, David Vanholsbeeck, Koen Verhoest, e.a. o.l.v. Steven Van Garsse (Universiteit Antwerpen, Kenniscentrum PPS) In dit standaardwerk worden o.a. de volgende vragen beantwoord: Deel 1: Verzelfstandiging - Welke mogelijke voordelen zijn verbonden aan budgethouderschap, IVA’s en AGB’s? - Hoe zijn het Gemeentedecreet en de vzw-wetgeving met elkaar te verzoenen bij de verplichte vertegenwoordiging van de gemeente in haar vzw’s? - Welke publiekrechtelijke verplichtingen hebben gemeentelijke verzelfstandigingsinitiatieven bij het sluiten van contracten? - Hoe zit het met de omvorming tot EVA’s? - Wat staat er in een goede beheersovereenkomst? Deel 2: Publiek-publieke samenwerking - Op welke manier kunnen lokale besturen personeel ter beschikking stellen van een intergemeentelijk samenwerkingsverband? - Welke fiscale en financiële aspecten zijn verbonden aan intergemeentelijke samenwerking? - Hoe verhoudt het Decreet van 6 juli 2001 zich tot andere regelgeving m.b.t. IGS? - Wat zijn de mogelijkheden van de verschillende soorten OCMW-samenwerkingsverbanden? Deel 3: Publiek-private samenwerking - Welke rechtsfiguren en juridische constructies horen thuis onder de ruime noemer ‘PPS’? - Welke voor- en nadelen biedt een domeinconcessie, een concessie van openbare dienst of een concessie van openbare werken? - Wat zijn de fiscale consequenties van een PPS-overeenkomst? - Hoe verhoudt PPS zich tot het overheidsopdrachtenrecht? - Op welke manier kan DBFM ingezet worden als instrument voor PPS in Vlaanderen?

Over de auteur(s)

SVG

Steven Van Garsse

Steven Van Garsse is verbonden aan de Faculteit Rechten van de Universiteit van Antwerpen en Hasselt en aan de Antwerp Management School waar hij onder meer het aanbestedingsrecht onderwijst. Hij is partner bij equator advocaten Brussel. Hij is gespecialiseerd in publiekrecht, in het bijzonder op het gebied van overheidsopdrachten, concessies, publiek-private samenwerkingen (PPS), overheidsgoederen en de structurering van overheidsorganisaties. Steven Van Garsse is lid van het Team of Specialists inzake PPS van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties. 

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Steven Van Garsse
ISBN (print): 9057180227
Type Digitaal Losbladig boek

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Sociaal schaduwwerk

Mieke Schrooten
Rebecca Thys
Pascal Debruyne

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Beheersovereenkomsten voor lokale besturen

Koen Verhoest
Jeroen Windey

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Verzelfstandiging en samenwerking door OCMW's

Ben Gilot
Luc Vermeiren

Bestel uw printeditie

Overheidsopdrachten

11 Feb

Opleiding : Actualia overheidsopdrachten en omgevingsrecht

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 145

Schrijf u in

Bestuur & organisatie

De digitale omgevingsvergunning

Peter Cabus
Michiel Boodts
Paul Van Lindt
Michael Smekens

Bestel uw printeditie