Menu

Verzelfstandiging en samenwerking op lokaal vlak

Karen Alderweireldt , Steven Van Garsse

Bestel

Inhoudsopgave

   Verzelfstandigen of niet? Een afwegingskader

1.1.   Situering

Veel lokale besturen overwegen de verzelfstandiging van bepaalde activiteiten. Ze probe­ren zo sneller te werken, willen andere actoren bij hun activiteiten betrekken, hopen bespa­ringen te realiseren, enz. Anderzijds zegt het Gemeentedecreet dat de verzelfstandigde entiteiten, zoals de autonome gemeentebedrijven, ten minste in het eerste jaar van een nieuwe legislatuur moeten worden geëvalueerd. Op dat moment zal ook telkens de vraag rijzen of en hoe de verzelfstandigde entiteit moet blijven bestaan, met mogelijk de beslis­sing om haar opnieuw onder de rechtspersoonlijkheid van de gemeente (of het OCMW) te brengen.

Onderstaande tekst biedt een analysekader aan om de beslissing tot al dan niet verzelfstan­digen te ondersteunen. Dezelfde elementen kunnen ook worden gebruikt om een bestaande, verzelfstandigde entiteit te beoordelen op haar verzelfstandigde positie naast het lokale bestuur.

De tekst is uitdr

Dit artikel verder lezen?

Neem een abonnement

  • jaarlijkse betaling
  • publicaties altijd up to date
  • toegang tot inhoud op maat
Meer informatie

Ook interessant