Menu

Verzelfstandiging en samenwerking op lokaal vlak

Steven Van Garsse

Bestel uw printeditie

   Verzelfstandigen of niet? Een afwegingskader

   

1.1.   Situering

Veel lokale besturen overwegen de verzelfstandiging van bepaalde activiteiten. Ze probe­ren zo sneller te werken, willen andere actoren bij hun activiteiten betrekken, hopen bespa­ringen te realiseren, enz. Anderzijds zegt het Gemeentedecreet dat de verzelfstandigde entiteiten, zoals de autonome gemeentebedrijven, ten minste in het eerste jaar van een nieuwe legislatuur moeten worden geëvalueerd. Op dat moment zal ook telkens de vraag rijzen of en hoe de verzelfstandigde entiteit moet blijven bestaan, met mogelijk de beslis­sing om haar opnieuw onder de rechtspersoonlijkheid van de gemeente (of het OCMW) te brengen.

Onderstaande tekst biedt een analysekader aan om de beslissing tot al dan niet verzelfstan­digen te ondersteunen. Dezelfde elementen kunnen ook worden gebruikt om een bestaande, verzelfstandigde entiteit te beoordelen op haar verzelfstandigde positie naast het lokale bestuur.

Dit artikel verder lezen?

Neem een abonnement

  • jaarlijkse betaling
  • publicaties altijd up to date
  • toegang tot inhoud op maat
Meer informatie

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Sociaal schaduwwerk

Mieke Schrooten
Rebecca Thys
Pascal Debruyne

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Beheersovereenkomsten voor lokale besturen

Koen Verhoest
Jeroen Windey

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Verzelfstandiging en samenwerking door OCMW's

Ben Gilot
Luc Vermeiren

Bestel uw printeditie

Beleid, Communicatie

18 Nov

Opleiding: Kernelementen van het kaderdecreet bestuurlijke handhaving

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 139

Schrijf u in

Bestuur & organisatie

Strategische coördinatie

Gwenny Cooman
Kurt Parmentier
Karin De Craecker

Bestel uw printeditie