Menu

Personeel & Organisatie | Print + digitaal met abonnement

Karen Sarens , Jan Creten

2021-04-05

Bestel

Inleiding: Wat is de impact van de economische crisis en schaarste op het per­soneelsbestand en -beleid van de Vlaamse lokale besturen?

Tussen 21 en 31 oktober 2013 voerde de VVSG een enquête uit bij alle Vlaamse gemeen­ten en OCMW’s. In deze enquête werd bevraagd hoe de meerjarenplanning 2014-2019 verliep, met welke uitdagingen de besturen geconfronteerd werden en wat de impact van de economische crisis op hun beleid is.

1.   Elektronische bevraging via een digitale vragenlijst bezorgd aan alle Vlaamse gemeente- en OCMW-secretarissen.

Bijna 60% van alle gemeente- en OCMW-secretarissen gaven input. De respons was representatief voor de sector lokale besturen.

2.   De respons bij gemeenten was 181/308 (58,8%), bij de OCMW’s was de respons gelijkaardig: 174/308 (56,5%).

De secretarissen gaven aan dat de meerjarenplanning moeizaam verliep. Op de eerste plaats omwille van financiele elementen (financiële krapte), maar ook omwille van een moeizame invoering van de nieuwe beheers- en beleidscyclus, het uitblijven v

Dit artikel verder lezen?

Neem een abonnement

  • jaarlijkse betaling
  • publicaties altijd up to date
  • toegang tot inhoud op maat
Meer informatie

Ook interessant

Personeel

Lean in gezondheids- en welzijnsvoorzieningen

Hans Crampe

Bestel

Personeel

Job zoeken: check

Catherine Ruys
Wim Coppieters

Bestel

Personeel

Burn-Out en Leiderschap

Sonja Reckers

Bestel

Personeel

De kracht van zelfsturende teams

Daan Sorgeloos
Guido Maes
Toon Torbeyns
Carla Arp

Bestel

Personeel

Gekonkelfoes in organisaties

Nele Verrezen

Bestel

Personeel

Werken met de SWOT-analyse - 3de editie

Simonne Vermeylen

Bestel