Menu

Codex Lokaal Bestuur | 5de editie

2020-04-01

Bestel

Inhoudsopgave

Mandataris

[748]

748. BS 24 april 2003 (doc. nr. 184593).

Art. 1. – Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Art. 2. – § 1. – De personeelsleden die onder de toepassing van dit decreet vallen hebben, op voorwaarde dat ze een voltijds ambt uitoefenen, volgens de hierna bepaalde regelen, recht op politiek verlof voor het uitoefenen van een politiek mandaat of een ambt dat ermee gelijkgesteld kan worden.

Dit verlof is ook van toepassing op het personeelslid dat ten minste 80 % van de normale arbeidsduur werkt door verlof voor deeltijdse prestaties en op het deeltijdse personeelslid met een arbeidsregime van minstens 80 % van de normale arbeidsduur.

In dit decreet wordt onder “de personeelsleden van de betrokken overheden” de vastbenoemde, tijdelijke, contractuele en stagedoende personeelsleden verstaan van:

1° de provincies, de gemeenten en de

Dit artikel verder lezen?

Neem een abonnement

  • jaarlijkse betaling
  • publicaties altijd up to date
  • toegang tot inhoud op maat
Meer informatie

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Codex Maatschappelijke Dienstverlening | 6de editie

Bestel

Bestuur & organisatie

Handboek van de mandataris lokale besturen

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokaal waterbeleid

Christophe Claeys

Bestel

Bestuur & organisatie

De digitale omgevingsvergunning

Peter Cabus
Michiel Boodts
Paul Van Lindt
Michael Smekens

Bestel

Bestuur & organisatie

Het autonoom gemeentebedrijf

Ben Gilot
David Vanholsbeeck

Bestel

Bestuur & organisatie

Strategische coördinatie

Gwenny Cooman
Kurt Parmentier
Karin De Craecker

Bestel