Menu

Codex Lokaal Bestuur | 5e ed.

2020-04-01

Bestel uw printeditie

Inhoudsopgave

Mandataris

[748]

748. BS 24 april 2003 (doc. nr. 184593).

Art. 1. – Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Art. 2. – § 1. – De personeelsleden die onder de toepassing van dit decreet vallen hebben, op voorwaarde dat ze een voltijds ambt uitoefenen, volgens de hierna bepaalde regelen, recht op politiek verlof voor het uitoefenen van een politiek mandaat of een ambt dat ermee gelijkgesteld kan worden.

Dit verlof is ook van toepassing op het personeelslid dat ten minste 80 % van de normale arbeidsduur werkt door verlof voor deeltijdse prestaties en op het deeltijdse personeelslid met een arbeidsregime van minstens 80 % van de normale arbeidsduur.

In dit decreet wordt onder “de personeelsleden van de betrokken overheden” de vastbenoemde, tijdelijke, contractuele en stagedoende personeelsleden verstaan van:

1° de provincies, de gemeenten en de

Dit artikel verder lezen?

Neem een abonnement

  • jaarlijkse betaling
  • publicaties altijd up to date
  • toegang tot inhoud op maat
Meer informatie

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Beleidsplanning in lokale besturen

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Mee met de BBC. De beleids- en beheerscyclus voor iedereen (pakket van 20)

Bart Kaesemans

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Omgeving, Personeel, Politiek, Recht, Sociaal beleid & werk

Bestuur & organisatie

Interne controle en audit in lokale besturen

Jan Leroy

Bestel uw printeditie

Overheidsopdrachten

22 Oct

Opleiding: Hoe maakt u werk van innovatieve overheidsopdrachten?

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 145

Schrijf u in