Menu

Integratie gemeente-OCMW

Samen naar een sterker lokaal sociaal beleid

door Jan Leroy, Piet Van Schuylenbergh, Roel Verlinden

Prijs
€ 44.99
E-book met 5 persoonlijke downloads.
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Op 16 januari 2015 keurde de Vlaamse regering de ‘Conceptnota. Integratie van openbare centra voor maatschappelijk welzijn in de gemeenten: inhoudelijke en procesgerelateerde krijtlijnen’ goed. Dat paste binnen het Vlaamse regeerakkoord dat de OCMW’s tegen 2019 wil zien opgaan in de gemeenten. Vandaag is er op Vlaams niveau alleen politieke overeenstemming over enkele grote principes. Die moeten de komende jaren worden omgezet in regelgeving. Ook federaal is er trouwens een pak wetgevend werk nodig. In afwachting wil de VVSG de besturen zo veel mogelijk informeren over deze ontwikkeling Deze publicatie komt daaraan tegemoet. Een eerste deel bevat de meest relevante delen uit het Vlaamse en het federale regeerakkoord 2014-2019 en de beleidsnota’s van Vlaams minister Homans over deze problematiek. Het gaat ook dieper in op de Conceptnota van de Vlaamse regering, gevolgd door het standpunt dat de raad van bestuur van de VVSG hierover innam. In het tweede deel wordt de huidige relatie gemeente-OCMW geschetst. Daarbij komt de financiële relatie tussen beide besturen aan bod en gaat de aandacht eveneens naar enkele voorbeelden van besturen die vandaag al intensief samenwerken. Het derde deel bevat een aantal uitgangspunten en afwegingen om met de geplande integratie aan de slag te gaan. Hoe kan die integratie vorm krijgen: via een puur interne dienst, door te werken met een intern verzelfstandigd agentschap, met een externe verzelfstandiging of zelfs via een intergemeentelijke oplossing? De teksten bieden inspiratie voor iedereen die begaan is met een sterk lokaal sociaal beleid en met de vormgeving ervan.

Over de auteur(s)

JL

Jan Leroy

VVSG

Jan Leroy is directeur Bestuur bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). 

Meer info
PVS

Piet Van Schuylenbergh

Piet Van Schuylenberg is directeur Mens en directeur afdeling OCMW's bij de Vereniging van de Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG).

Meer info
RV

Roel Verlinden

Roel Verlinden is stafmedewerking voming OCMW's bij de Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG).

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Jan Leroy, Piet Van Schuylenbergh, Roel Verlinden
ISBN (print): 9782509023544
ISBN (digitaal): 978-2-509-02357-5
Verschijningsdatum: 2015-02-20
Aantal pagina’s: 82
Type Digitaal Vastbladig boek

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Strategische coördinatie

Gwenny Cooman
Kurt Parmentier
Karin De Craecker

Bestel

Bestuur & organisatie

Tucht en preventieve schorsing in Vlaamse lokale besturen - Handleiding

Maureen Landtsheere

Bestel

Bestuur & organisatie

Het decreet lokaal bestuur in vraag en antwoord

Karen Alderweireldt
Kujtime Pajazitaj

Bestel

Bestuur & organisatie

Strategisch management in publieke organisaties. Over alternatieve benaderingen en paradigma’s

Nathalie Vallet

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokale financiën voor niet-specialisten

Ben Gilot

Bestel

Bestuur & organisatie

De deuren gaan open

Niek De Roo

Bestel

Bestuur & organisatie, Sociaal beleid & werk

Pakket codex lokaal bestuur + codex maatschappelijke dienstverlening

Peter Hardy
Piet Van Schuylenbergh
Pieter Vanderstappen
Anne-Marie Vastesaeger
Marian Verbeek

Bestel

Bestuur & organisatie, Cultuur & vrije tijd

5 X smart cities - Een Reisgids naar de slimme stad (VUB)

Pieter Ballon

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokaal financieel management

Jan Leroy

Bestel

Bestuur & organisatie

Doe-boek Samenwerking gemeente en OCMW

Chesney Callens
Pieter Sellenslagh
Roel Seurs

Bestel

Bestuur & organisatie

Tussen staat en straat

Filip De Rynck

Bestel

Bestuur & organisatie

Durven met energie en klimaat

Alex Verhoeven

Bestel

Bestuur & organisatie

Sterk fietsbeleid

Fietsberaad Vlaanderen
Elke Bossaert
Elke Van Os
Marjolein De Jong

Bestel

Bestuur & organisatie

Vademecum kerkbesturen

Petra Dombrecht
Bart Vercauteren

Bestel

Bestuur & organisatie

Strategisch management in de BBC

Roeland Gielen
Roel Verhaert

Bestel

Bestuur & organisatie

Europa, kansen voor lokale besturen

Betty De Wachter

Bestel

Bestuur & organisatie

Wegwijs overheidsopdrachten

Petra Dombrecht
Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokaal waterbeleid

Christophe Claeys

Bestel

Bestuur & organisatie

Beleidsplanning, -monitoring en -evaluatie

Joos Gysen
Bart Kaesemans

Bestel

Bestuur & organisatie

Het lokaal en provinciaal kiesdecreet

Marian Verbeek

Bestel

Bestuur & organisatie, Onderwijs

Lerende gemeente

Gunther Rens

Bestel

Bestuur & organisatie

Gemeentelijke administratieve sancties

Tom De Schepper
Koen Van Heddeghem
Marian Verbeek

Bestel

Bestuur & organisatie

Toekomsten voor economie

Peter Douchy
Bart Palmaers
Stefan Thomas
Leen Van Der Meeren

Bestel

Bestuur & organisatie

Interne controle en audit in lokale besturen

Jan Leroy

Bestel

Bestuur & organisatie

Toekomsten voor dienstverlening

Bart Noels

Bestel

Bestuur & organisatie

Toekomsten voor duurzame ontwikkeling

Bart Van Moerkerke
Alex Verhoeven

Bestel

Bestuur & organisatie

Mee met de BBC. De beleids- en beheerscyclus voor iedereen (pakket van 20)

Bart Kaesemans

Bestel

Bestuur & organisatie

Toekomsten voor participatie

Mattie Jacobs
Joke Vanreppelen

Bestel

Bestuur & organisatie

Beleidsplanning in lokale besturen

Bestel

Bestuur & organisatie, Cultuur & vrije tijd

Strak plan! Een jonge stempel op het meerjarenplan en de BBC | pakket van 10

Bestel

Bestuur & organisatie

Gemeentelijk economisch beleid

Bart Palmaers
Stefan Thomas

Bestel

Bestuur & organisatie

Zakboekje kerkbesturen

Bart Vercauteren

Bestel

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Omgeving, Personeel, Politiek, Recht, Sociaal beleid & werk

Extenso

Bestel