Menu

Houvast voor de bestuurders van een sociaal verhuurkantoor

Bestel

Huren en verhuren

Het SVK huurt woningen of kamers in op de private huurmarkt, of neemt deze in erfpacht, met het oog op het verhuren van deze kwaliteitsvolle woningen of kamers aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden tegen een redelijke huurprijs en met aandacht voor het bieden van woonzekerheid.

Schematisch ziet het proces van inhuren en verhuren er als volgt uit[18]:

18. Dit deel handelt enkel over woningen die reeds bestaan. Voor nog op te richten woningen verwijzen we naar het hoofdstuk over het wettelijk kader, het deel over SVK Pro.

We gaan in op een aantal belangrijke zaken waar u als bestuurder van op de hoogte moet zijn, om te weten hoe het SVK werkt en om uw rol als bestuurder te kunnen vervullen. Sommige zaken worden in andere hoofdstukken verder toegelicht (inschrijven en toewijzen, woningkwaliteit, …)

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Omgeving, Sociaal beleid & werk

SOS Huisvesting

Geert De Bolle

Bestel

Omgeving

Handboek Lokaal woonbeleid

Xavier Buijs
Joris Deleenheer
Björn Mallants

Bestel

Sociaal beleid & werk

Leidraad voor het bestuur van een SHM

Björn Mallants

Bestel

Omgeving

Goed Wonen Inspiratieboek

Bestel

Ruimtelijke ordening

30 Sep

Gratis workshop ruimtelijke projecten (derde moment) - VOLZET

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 0

Schrijf u in