Menu

Het decreet lokaal bestuur in vraag en antwoord (editie 2022)

Met medewerking van Jan Leroy, Karen Alderweireldt, Marijke De Lange, Katleen Janssens, Kujtime Pajazitaj, Tom De Schepper, Ben Gilot, Pieter Vanderstappen, David Van Holsbeeck, Marian Verbeek

Prijs
69,-
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

De VVSG wil met deze publicatie mandatarissen en medewerkers van lokale besturen helpen om ‘hun Grondwet’ te leren kennen en ermee te werken. De VVSG-medewerkers hebben het ruim 600 artikels tellende decreet over het lokale bestuur grondig gelezen en bestudeerd, en het resultaat neergeschreven in deze publicatie.

In een handige vraag- en antwoordvorm kunt u zo kennismaken met alle aspecten van de tekst. Waar nodig worden ook linken gelegd met andere wetgeving of met de relevante uitvoeringsbesluiten. Waar het decreet onduidelijk is, aanleiding kan geven tot verwarring of fouten bevat, hebben de auteurs dat ook aangegeven.


Op 21 december 2017 keurde het Vlaams Parlement het decreet over het lokaal bestuur goed. De volgende dag werd het door de Vlaamse Regering bekrachtigd. Het Vlaams Parlement keurde intussen ook al verschillende wijzigingsdecreten goed. De belangrijkste aanpassing kwam er met het decreet van 16 juli 2021 tot versterking van de lokale democratie, dat een aantal regels over o.m. de lokale verkiezingen, de coalitievorming en de aanstelling van de burgemeester grondig bijstuurde.

Het Decreet Lokaal Bestuur regelt sinds 2019 de basiswerking van Vlaamse gemeenten en OCMW’s, en de verzelfstandigings- en samenwerkingsentiteiten die ze hebben opgericht of waarin ze participeren, met o.m. de verregaande politieke en ambtelijke integratie van gemeente en OCMW.

Ook beschikbaar in

Productspecificaties

Auteur(s):
ISBN (print): 9782509040961
Verschijningsdatum: 2022-03-28
Aantal pagina’s: 340
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Het bevoegde OCMW en de financiering

Pieter Geens
Lien Van den Brande

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokale financiën: Capita selecta

Jan Leroy
Ben Gilot

Bestel

Bestuur & organisatie

Handboek van de mandataris lokale besturen | Print

Bestel

Bestuur & organisatie

Personeelstopics bij lokale verzelfstandigings- en samenwerkingsstructuren

Marijke De Lange

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene boekhouding: Activa

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Beleids- en beheerscyclus: situering en regelgeving

Jan Leroy

Bestel