Menu

Het decreet lokaal bestuur in vraag en antwoord

Karen Alderweireldt , Kujtime Pajazitaj

2019-02-27

Bestel

Waarom een Decreet Lokaal Bestuur?

Bij haar aantreden in juli 2014 besliste de Vlaamse Regering dat er in de loop van de legislatuur een Decreet Lokaal Bestuur zou komen. Dat moest twee zaken realiseren. Ten eerste wou men bestaande decreten (het Gemeentedecreet van 2005, het OCMW-decreet van 2008 en het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking van 2001) in één nieuw regelgevend kader samenbrengen.

Ten tweede was het de bedoeling – behalve voor de zes faciliteitengemeenten rond Brussel en voor Voeren – te komen tot een opslorping van het OCMW in de gemeente. De Vlaamse Regering zou aan de federale overheid vragen om hiervoor de noodzakelijke wijziging van art. 1 en 2 van de OCMW-wet door te voeren, want die was nodig om aan Vlaamse kant de gemeenten en OCMW’s te laten samengaan.

In februari 2016 keurde de federale regering hiervoor een voorontwerp van wet goed. Die zou het mogelijk maken dat de gemeenten de bevoegdheden van de OCMW’s overnemen. Uiteindelij

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Algemene Boekhouding: Passiva

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene Boekhouding: Algemene Inleiding

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokaal financieel management

Jan Leroy

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex Maatschappelijke Dienstverlening | 7de editie

Bestel

Bestuur & organisatie

Handleiding voor de motivering van (omgevings)vergunningen

Reiner Tijs

Bestel

Bestuur & organisatie

Artificiële intelligentie voor lokale besturen

Nathalie Dumarey
Rob Heyman
Frederic Heymans
Cora van Leeuwen
Annelien Smets

Bestel