Menu

Professionele vaardigheden leiderschapsontwikkeling

Prijs
€ 99.00
Print abonnement met facturatie na iedere bijwerking.
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

In de organisaties van vandaag worden hoge eisen gesteld aan leidinggevenden. Zo wordt van hen verwacht dat ze alle uitdagingen, opdrachten en taakstellingen competent en verantwoord uitvoeren. Er zijn twee belangrijke elementen en condities die de prestaties en het succes van de organisatie optimaal laten renderen: het professioneel gedrag van de leidinggevende (o.a. visie, denkstijl, competenties, handelingsrepertoire) en de organisatiecultuur waarbinnen de leidinggevende werkt. Bovendien bestaat er bij managers en leidinggevenden nog steeds een duidelijke behoefte aan informatie om hen te ondersteunen in het dagelijks werk en de zich voortdurend veranderende omgeving. De opsplitsing van het losbladige werk Professionele Vaardigheden, in twee nieuwe delen, een deel Leiderschapsontwikkeling en een deel Organisatieontwikkeling, speelt hier volop op in. Met beide vernieuwde boeken streven we de volgende doelstellingen na: het aanbieden van uiteenlopende visies, methoden, modellen, werkvormen en instrumenten waarmee de manager, leidinggevende, hulpverlener, coördinator en begeleider in zijn organisatie ondersteund wordt in zijn dagelijks werk; het vergroten van de vakbekwaamheid, het professionele handelen en de persoonlijke ontwikkeling van managers, leidinggevenden en begeleiders. De handboeken bevatten verder talloze kaderteksten , oefendocumenten, voorbeeldformulieren en checklists verzameld op een website waarmee de manager/leidinggevende en begeleider in de dagelijkse praktijk zelf mee aan de slag kan gaan. Om ons heen zien we steeds meer vragen rijzen naar de ontwikkeling van persoonlijk en collectief leiderschap in organisaties. Het begrip ‘verantwoord leiderschap’ staat daarin centraal. Leidinggevenden handelen vanuit een bedoeling in plaats van een doel. Die bedoeling zou moeten bijdragen aan een effectievere organisatie, waarin klant- en mensgericht werken centraal staat…dit in al zijn facetten. - Deel 1 : Strategie en planning - Deel 2 : Resultaatgerichtheid en resultaatgericht werken (Projectmatig werken, Vergadertechnieken, Managementmodellen) - Deel 3 : Effectief leidinggeven en effectief leiderschap (Bemiddelen, Coachend leiderschap, De A3-methodiek, Werken met MAT’s) - Deel 4 : Samenwerken en communicatie (Coördineren en samenwerken, Politici en personeel samen aan zet) - Deel 5 : Personeelsbeleid (HRM) en Opleidingsbeleid (HRD) (Competentiemanagement, Intervisie)

Productspecificaties

Auteur(s):
ISBN (print): 9057180766
Formaat: 195 x 230mm
Type Losbladig boek

Ook interessant

Personeel

You are management

Roel Verhaert
Goele Haest

Bestel uw printeditie

Personeel

Toolkit Doeltreffend leidinggeven

Vonk

Bestel uw printeditie

Personeel

Jij bent het management, leiding geven op het terrein

Sven Cauwelier
Roel Verhaert

Bestel uw printeditie

Personeel

Jij bent het management, het middenkader als stuwende kracht

Roeland Gielen
Roel Verhaert

Bestel uw printeditie

Opleiding & vaardigheden, Organisatie

14 May

Opleiding: Re-integratie na langdurige afwezigheid

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 185

Schrijf u in