Menu

Professionele vaardigheden leiderschapsontwikkeling

Bestel uw printeditie

Inleiding

Managers en leidinggevenden staan vandaag voor een ingrijpend proces van leren en veranderen. In de moderne organisaties van vandaag worden hoge eisen gesteld aan leidinggevenden. Er wordt veel gevergd van de leidinggevende in de dagelijkse praktijk om uitdagingen, opdrachten en taakstellingen, competent en verantwoord uit te voeren.

Steeds meer zien we om ons heen vragen rijzen naar de ontwikkeling van persoonlijk en collectief leiderschap in organisaties. Het begrip 'verantwoord leiderschap' staat daarin centraal. Leidinggevenden die handelen vanuit een bedoeling in plaats van een doel. Deze bedoeling zou moeten bijdragen aan een effectievere organisatie, waarin klant- en mensgericht werken centraal staat… in al zijn facetten.

Het professioneel gedrag van de leidinggevende (o.a. denkstijl, competenties, handelingsrepertoire) en de organisatiecultuur waarbinnen de leidinggevende werkt, zijn belangrijke elementen en condities om de prestaties en het su

Dit artikel verder lezen?

Neem een abonnement

  • jaarlijkse betaling
  • publicaties altijd up to date
  • toegang tot inhoud op maat
Meer informatie

Ook interessant

Personeel

You are management

Roel Verhaert
Goele Haest

Bestel uw printeditie

Personeel

Toolkit Doeltreffend leidinggeven

Vonk

Bestel uw printeditie

Personeel

Jij bent het management, leiding geven op het terrein

Sven Cauwelier
Roel Verhaert

Bestel uw printeditie

Personeel

Jij bent het management, het middenkader als stuwende kracht

Roeland Gielen
Roel Verhaert

Bestel uw printeditie

Opleiding & vaardigheden, Organisatie

14 May

Opleiding: Re-integratie na langdurige afwezigheid

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 185

Schrijf u in