Menu

Bouwen aan diversiteit: Inspiratie voor een lokaal integratiebeleid

2019-01-21

Bestel

Een beleid aangepast aan superdiversiteit

De evolutie naar majority-minority steden en de groeiende diversiteit binnen de diversiteit dwingen ons om in versneld tempo het bestaand beleid aan te passen aan de realiteit van superdiversiteit. Hoe kan een integratiebeleid eruit zien in de 21e eeuw?

Het ultieme doel van het Vlaamse integratie- en inburgeringsdecreet van 2013 is ‘een actief en gedeeld burgerschap’. Mainstreaming is een beleid dat zich richt naar alle burgers en waar iedereen actief aan meewerkt. Naar lokaal niveau vertaald betekent dit dat het integratiebeleid een vanzelfsprekend onderdeel is van het takenpakket van alle relevante gemeentelijke diensten en van andere belangrijke maatschappelijke partijen, zoals zelforganisaties van burgers, werkgevers en semipublieke actoren. Een mainstreamingbeleid richt zich op de volledige samenleving en ziet erop toe dat iedereen gelijke kansen en gelijke toegang krijgt tot diensten, organisaties, voorzieningen, ... Het diversiteitsbesef loopt als

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Werkboek cultuursensitieve hulpverlening

Luc Celis
Jessy Le Roy
Veerle Van Gijsegem

Bestel

Sociaal beleid & werk, Zorg & welzijn

Integrale leeftijdsvriendelijke toets

Inter
Agentschap Toegankelijk Vlaanderen

Bestel