Menu

Vlaamse codex ruimtelijke ordening | 8e editie

Xavier Buijs , Marie-Laurence Naets

2023-12-04

Bestel

Inhoudsopgave

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2019 inzake de herziening of de opheffing van stedenbouwkundige voorschriften van algemene en bijzondere plannen van aanleg en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, met toepassing van artikel 7.4.4/1

[15]Inforumnr. 327663

15. B.S. 25 februari 2019, gewijzigd door B. Vl. Reg. 26 april 2019 (B.S. 19 juli 2019, 2e ed.), B. Vl. Reg. 11 december 2020 (B.S. 17 december 2020).

Artikel 1.

De gemeente laadt de voorgenomen herziening of opheffing, vermeld in artikel 7.4.4/1, § 1 en 2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, alsook het voorafgaand advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar of de gemeentelijke omgevingsambtenaar en de documenten waaruit blijkt dat voldaan is aan de verplichtingen inzake milieueffectrapportage, op in het digitale platform uiterlijk op de dag van de eerste adviesvraag conform artikel 7.4.4/1, § 4, eerste lid, van voormelde codex.

De gemeente laadt het besluit van de gemeenteraad tot herziening of opheffing, vermeld in artikel 7.4.4/1, § 10, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening op in het digitale platform na de

Dit artikel verder lezen?

Neem een abonnement

  • jaarlijkse betaling
  • publicaties altijd up to date
  • toegang tot inhoud op maat
Meer informatie

Ook interessant

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Omgeving, Personeel, Politiek, Recht, Sociaal beleid & werk

Extenso

Bestel