Menu

Lerende gemeente

door Gunther Rens

Prijs
€ 77.50
Print en online abonnement met facturatie na iedere bijwerking.
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Het flankerend onderwijsbeleid van een ‘lerende gemeente’ mobiliseert lokale krachten om volwaardige leerkansen voor iedereen te realiseren, zelfs vanaf de voorschoolse leeftijd. De VVSG maakt de mogelijkheden van zo’n ondersteunend netwerk zichtbaar door het publiceren van een praktijkboek. U vindt er kaderteksten, onderzoek, goede praktijk en handige referenties. Alle aspecten van samenwerking met het lokale onderwijsveld passeren de revue: kinderopvang, opvoedingsondersteuning, brede school, mobiliteit, preventie-, milieu-, gezondheids-, cultuur- en vrijetijdsbeleid, leren en werken, internationale samenwerking. Verder zijn er meer schoolgebonden thema’s als kleuterparticipatie, taalbeleid, spijbelen en leerplichtcontrole, onderwijskosten, ouderbetrokkenheid, huiswerkbegeleiding. U vindt in dit boek de nodige knowhow om een flankerend onderwijsbeleid op maat op te starten. En u verneemt hoe de gemeente ook als actor kan werken aan een stimulerende leeromgeving. Uiteraard is de invalshoek netoverschrijdend. Een gemeente draagt immers zorg voor alle lerende, ongeacht het onderwijsnet waarin ze school lopen. Op de uitgebreide cd-rom staan goede praktijkvoorbeelden en extra achtergrondinformatie.

Over de auteur(s)

GR

Gunther Rens

Gunther Rens is stafmedewerker lokaal flankerend onderwijsbeleid bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Gunther Rens
ISBN (print): 9782509005984
ISBN (digitaal): ²9782509005984
Formaat: 195 x 230mm
Type Losbladig boek

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Wegwijs in het bijzonder comité voor de sociale dienst

Peter Hardy

Bestel

Bestuur & organisatie

Strategisch management in publieke organisaties. Over alternatieve benaderingen en paradigma’s

Nathalie Vallet

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex lokaal bestuur | met abonnement- deel1 & deel2

Bestel

Bestuur & organisatie

Beleidsplanning in lokale besturen

Bestel

Overheidsopdrachten, Ruimtelijke ordening

26 Feb

Seminarie: Overheidsopdrachten en ruimtelijke ordening: de invoering van de omgevingsvergunning en vergunningsperikelen

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 149

Schrijf u in