Menu

De functionaris voor gegevensbescherming - vierde editie

Frankie Schram

2022-07-11

Bestel

Inhoudsopgave

De noodzaak om het toepassingsgebied van de regeling op grond van de richtlijn verwerking persoonsgegevens politie-gerecht te verduidelijken

Aangezien de verwerkingsverantwoordelijken actief op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens hoofdzakelijk overheidsinstanties of overheidsorganen zijn, is het ook logisch dat alle bevoegde autoriteiten die persoonsgegevens verwerken[146] met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing of de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid[147], onderworpen moeten worden aan de verplichting een functionaris voor gegevensbescherming aan te wijzen. De richtlijn omschrijft het begrip ‘bevoegde autoriteit’ als volgt:

146. Artikel 2.1 van de richtlijn verwerking persoonsgegevens politie-gerecht.
147. Artikel 1.1 van de richtlijn verwerking persoonsgegevens politie-gerecht.

“a) iedere ov

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Recht

Privacy en Gedragsverandering (P&P)

Kurt Penninck

Bestel

Recht

Privacy & Persoonsgegevens: Handleiding voor een goed cookiebeleid

Bart Van den Brande
Matthias Vandamme

Bestel

Recht

Privacy & Persoonsgegevens: Cahier: GDPR in vraag & antwoord

Tom De Schepper
Miet Remans
Ward Van Hal

Bestel

Recht

Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens

Frederic Debusseré
Vincent Dooms
Isabel Plets
Laura De Boel
Griet Verhenneman
Niels Diels

Bestel

Recht

Big Data Rapport

Cliff Beeckman
Frank De Smet
Dieter Verhaeghe

Bestel

Recht

Privacy & Persoonsgegevens: handboek | 2de editie

Frankie Schram

Bestel