Menu

E-government in het federale België

door Dirk De Bot

Samenvatting

In E-government in het federale België gaat Dirk De Bot na uit welke elementen een model voor e-government zou moeten bestaan. Hierbij staat de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens tussen administraties centraal. Aangezien de toepassing van het beginsel van de eenmalige opvraging leidt tot een aanzienlijke toename van dat interbestuurlijke gegevensverkeer is een juridische omkadering dan ook onmisbaar. Dit kader focust zich in hoofdzaak op vier elementen die dan ook uitvoerig worden besproken: authentieke registers, de bestuurlijke verplichting voor administraties om onrechtstreeks gegevens te verkrijgen, de tussenkomst van een dienstenintegrator en een voorafgaandelijke machtiging. Het onderzoek gaat daarbij voor elk aspect na hoe dit op federaal niveau, in Vlaanderen, Wallonië en Brussel is geregeld om telkens een voorstel te formuleren van de meest gepaste werkwijze. Dit boek is een must voor al wie, van dichtbij of veraf, bij de ontwikkeling van e-government is betrokken. Het biedt een inzicht in de juridische complexiteit en is als zodanig een onderdeel van het begrip dat de eerste stap vormt voor betere oplossingen.

Over de auteur(s)

DDB

Dirk De Bot

Dirk De Bot is licentiaat (KUL 1988) en doctor (VUB 2015) in de rechten. Na diverse functies te hebben uitgeoefend die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens is hij thans zelfstandig consultant en opleider in deze materie. Verder is hij als vrij wetenschappelijk medewerker verbonden aan de interdisciplinaire onderzoeksgroep LSTS (Law, Science, Technology and Society) van de VUB.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Dirk De Bot
ISBN (print): 978 90 5718 420 8
Verschijningsdatum: 28-10-2015
Type Digitaal Vastbladig boek

Ook interessant