Menu

Verzelfstandiging en samenwerking door OCMW's

Ben Gilot , Luc Vermeiren

2019-03-11

Bestel

Gevolgen van de overdracht van activiteiten naar een al dan niet bij het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen aangesloten werkgever

Verzelfstandiging door overdracht van de activiteiten heeft niet enkel gevolgen indien men deze inbrengt als partner in een organisatie die aangesloten is bij het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen.

In het geval van overdracht aan een organisatie die aangesloten is bij het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen, zijn de gevolgen te situeren binnen het nieuwe bestuur. Deze problematiek is vrij goed bekend en is ook het meest voorkomende geval. Het is dan zaak de verwachtingen binnen die nieuwe entiteit zo goed mogelijk af te stemmen op de lasten die worden overgeheveld. Men zal bv. weinig of geen toekomstige pensioenlasten overhevelen als men een inkrimping van het personeelsbestand wegens besparingen vooropstelt. Net zo min zal men in dat geval “Maribel”-personeel overhevelen. Deze gevolgen en hoe deze aan te pakken vindt men in de meeste handboeken en in de nota’s en opleidingen va

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Personeelstopics bij lokale verzelfstandigings- en samenwerkingsstructuren

Marijke De Lange

Bestel

Bestuur & organisatie

Publiek-private samenwerking voor lokale besturen

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Intergemeentelijke samenwerking

Karen Alderweireldt
Christof Delatter

Bestel

Bestuur & organisatie

Verzelfstandiging op lokaal vlak: een afwegingskader

Jan Leroy
Marijke De Lange
Ben Gilot
Pieter Vanderstappen
David Vanholsbeeck

Bestel

Bestuur & organisatie

Het autonoom gemeentebedrijf

Ben Gilot
David Vanholsbeeck

Bestel