Menu

HET PLEEGOUDERBOEK

Min Berghmans , Kristien Cremie , Annemie Van Looveren

Bestel uw printeditie

Wat is het verschil tussen een erkend vluchteling, een minderjarige met subsidiaire bescherming en een jongere in het kader van een bijzondere verblijfsprocedure?

De Conventie van Genève bepaalt dat men als vluchteling erkend wordt wanneer er gegronde vrees is voor vervolging op basis van ras, nationaliteit, religie, politieke overtuiging of sociale groep. Een erkend vluchteling ontvangt initieel een verblijfstitel van beperkte duur (vijf jaar) in België.
Indien blijkt dat de NBMV geen vluchteling is, gaat het Commissariaat Generaal na of hij in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming. Dit is het geval indien er een reëel risico is op ernstige schade. Er zijn drie beschermingsgronden: doodstraf of executie, ernstige schade door onmenselijke of vernederende behandeling en ernstige schade door willekeurig geweld ingeval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict. Men krijgt dan een verblijfstitel van aanvankelijk één jaar. Als de situatie in het herkomstland na vijf jaar nog niet voldoende veilig is, krijgt hij een definitieve verblijfsvergunning.
Een richtlijn van de Raad van de Europese Unie, die ook verwij

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel uw printeditie

Ook interessant

Zorg & welzijn

Ouderenmis(be)handeling, praat erover!

VLOCO

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

Verhaal om de hoek

Bart De Nil

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

CLEVER doelen bepalen in de eerste lijn

Patricia De Vriendt
Vanessa Gauwe
Dominique Van de Velde

Bestel uw printeditie

Zorg & welzijn

Vroegtijdige zorgplanning in woonzorgcentra

Chantal Van Audenhove
Aline Sevenants
Walter Rombouts
Patrick Laevens

Bestel uw printeditie

Ouderen- en thuiszorg, Welzijn

04 Dec

Studiedag: Terra incognita: Een ontdekkingsreis naar betekenisvolle activiteiten in de ouderenzorg

Locatie: Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven

Prijs: € 120

Schrijf u in