Menu

HET PLEEGOUDERBOEK

Min Berghmans , Kristien Cremie , Annemie Van Looveren

2014-09-01

Bestel

Wat is het verschil tussen een erkend vluchteling, een minderjarige met subsidiaire bescherming en een jongere in het kader van een bijzondere verblijfsprocedure?

De Conventie van Genève bepaalt dat men als vluchteling erkend wordt wanneer er gegronde vrees is voor vervolging op basis van ras, nationaliteit, religie, politieke overtuiging of sociale groep. Een erkend vluchteling ontvangt initieel een verblijfstitel van beperkte duur (vijf jaar) in België.
Indien blijkt dat de NBMV geen vluchteling is, gaat het Commissariaat Generaal na of hij in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming. Dit is het geval indien er een reëel risico is op ernstige schade. Er zijn drie beschermingsgronden: doodstraf of executie, ernstige schade door onmenselijke of vernederende behandeling en ernstige schade door willekeurig geweld ingeval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict. Men krijgt dan een verblijfstitel van aanvankelijk één jaar. Als de situatie in het herkomstland na vijf jaar nog niet voldoende veilig is, krijgt hij een definitieve verblijfsvergunning.
Een richtlijn van de Raad van de Europese Unie, die ook verwij

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Zorg & welzijn

Meer buiten - cahierreeks Kinderopvang

Tina Schuddinck

Bestel

Zorg & welzijn

Tijd voor agressiebeleid

Bestel

Zorg & welzijn

Ondernemerschap in de zorg

Arthur Vliegels

Bestel

Zorg & welzijn

Mijn rug en ik

Hans Crampe

Bestel

Zorg & welzijn

Handleiding dementievriendelijke gemeenten

Veerle Baert

Bestel