Menu

Tucht en preventieve schorsing in lokale besturen - Richtlijnen

door Maureen Landtsheere

Prijs
€ 39.00
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

De procedurevoorschriften rond tucht worden maar al te vaak als een belemmering gezien voor het voeren van een personeelsbeleid op maat. Om de stap naar tucht wat makkelijker te kunnen zetten, werden twee handige draaiboeken uitgewerkt: ‘Tucht bij lokale besturen’ en ‘Preventieve schorsing bij lokale besturen’. In dit eerste draaiboek wordt het lokaal bestuur stap voor stap begeleid bij het opstarten en uitvoeren van een tuchtprocedure tegen een personeelslid.

In deze pocket is er naast de juridische omschrijving, de vormvereisten en procedurele verplichtingen, aandacht voor bijzondere situaties. Tevens worden er modellen van beslissingen of brieven aangereikt.

De basisbeginselen voor het tuchtrecht voor statutaire personeelsleden binnen de lokale sector zijn vastgesteld in het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. De procedurevoorschriften zijn uitgewerkt in het Tuchtprocedurebesluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018. Beide decreten vormen de leidraad van deze publicatie.

Bent u eveneens geïnteresseerd in het onderwerp ‘Preventieve schorsing voor lokale besturen’: bekijk dan het combi-pakket.

Over de auteur(s)

ML

Maureen Landtsheere

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Maureen Landtsheere
ISBN (print): 978-2-509-03506-6
Verschijningsdatum: 27-09-2019
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Wegwijs in het bijzonder comité voor de sociale dienst

Peter Hardy

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Strategisch management in publieke organisaties. Over alternatieve benaderingen en paradigma’s

Nathalie Vallet

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Codex Lokaal Bestuur | 3e ed.

Bestel uw printeditie

Bestuur & organisatie

Strategisch management in de BBC

Roeland Gielen
Roel Verhaert

Bestel uw printeditie

Beleid, Communicatie

24 Sep

Opleiding: Communicatie belicht vanuit het bestuursdecreet

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 169

Schrijf u in