Menu

Strategische coördinatie

Gwenny Cooman , Kurt Parmentier , Karin De Craecker

2019-09-04

Bestel

Strategie om bestuursakkoord te realiseren

Elke legislatuur is de vertaling van het bestuursakkoord in het meerjarenplan een grote transversale oefening. Die oefening overstijgt het organigram en de hiërarchische indeling, en vertrekt vanuit (vooral politieke, beleidsmatige) thema’s en contextspecifieke uitdagingen. Als regisseur speelt de strategisch coördinator hierin de rol van spelverdeler. Daarbij speelt alle opgebouwde ervaring en kennis in het voordeel van de organisatie. De methodieken en instrumenten die in hoofdstuk 2 en 3 vermeld worden, versterken het resultaat dat het meerjarenplan is, zowel het financiële als het strategische luik. Bij de opmaak van het meerjarenplan moet natuurlijk volop rekening gehouden worden met het wettelijk instrumentarium, in het bijzonder de regels over de beleids- en beheerscyclus.

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Algemene Boekhouding: Algemene Inleiding

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex Maatschappelijke Dienstverlening | 7de editie

Bestel

Bestuur & organisatie

Artificiële intelligentie voor lokale besturen

Nathalie Dumarey
Rob Heyman
Frederic Heymans
Cora van Leeuwen
Annelien Smets

Bestel

Bestuur & organisatie

Handleiding voor de motivering van (omgevings)vergunningen

Reiner Tijs

Bestel

Bestuur & organisatie

Publiek-private samenwerking voor lokale besturen

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie, Recht

Handboek Bestuursrecht

Steven Van Garsse

Bestel