Menu

Strategische coördinatie

Gwenny Cooman , Kurt Parmentier , Karin De Craecker

2019-09-04

Bestel

Strategie om bestuursakkoord te realiseren

Elke legislatuur is de vertaling van het bestuursakkoord in het meerjarenplan een grote transversale oefening. Die oefening overstijgt het organigram en de hiërarchische indeling, en vertrekt vanuit (vooral politieke, beleidsmatige) thema’s en contextspecifieke uitdagingen. Als regisseur speelt de strategisch coördinator hierin de rol van spelverdeler. Daarbij speelt alle opgebouwde ervaring en kennis in het voordeel van de organisatie. De methodieken en instrumenten die in hoofdstuk 2 en 3 vermeld worden, versterken het resultaat dat het meerjarenplan is, zowel het financiële als het strategische luik. Bij de opmaak van het meerjarenplan moet natuurlijk volop rekening gehouden worden met het wettelijk instrumentarium, in het bijzonder de regels over de beleids- en beheerscyclus.

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Bestuur & organisatie

De digitale omgevingsvergunning

Peter Cabus
Michiel Boodts
Paul Van Lindt
Michael Smekens

Bestel

Bestuur & organisatie

Het autonoom gemeentebedrijf

Ben Gilot
David Vanholsbeeck

Bestel

Bestuur & organisatie

Tucht en preventieve schorsing in Vlaamse lokale besturen

Maureen Landtsheere

Bestel

Bestuur & organisatie

Het decreet lokaal bestuur in vraag en antwoord

Karen Alderweireldt
Kujtime Pajazitaj

Bestel

Bestuur & organisatie

Strategisch management in publieke organisaties

Nathalie Vallet

Bestel

Bestuur & organisatie

Draaiboek installatie politieke organen

Tom De Schepper
Pieter Vanderstappen
Marian Verbeek

Bestel