Menu

Het decreet grond- en pandenbeleid: Vergunningsaanvragen en maatregelen betaalbaar wonen

Floris Sebreghts , Olivier Verhulst

Bestel uw printeditie

Basis van het GPB

Het Vlaamse Gewest is door de inwerkingtreding van het decreet verplicht om in samenwerking met de provincies en de gemeenten een grond- en pandenbeleid te voeren. Het beleid houdt in dat de ontwikkelingen aangestuurd en de ruimtelijke en sectorale beleidsstrategieën en instrumenten aangewend kunnen worden om de grond- en pandenmarkt te faciliteren, te stimuleren, te bevorderen en zelfs te corrigeren. Een directe overheidsinterventie wordt mogelijk. Het decreet stelt dat dit gerechtvaardigd is indien het optreden van de overheid ten opzichte van private initiatieven kennelijke sociale, economische, financiële, ruimtelijke of milieugebonden voordelen of minderkosten inhoudt.

    [1]  Art. 2.1.1 GPB.


2. BASIS VAN HET GPB

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel uw printeditie

Ook interessant

Omgeving

Private Handhaving

Jo Van Lommel

Bestel uw printeditie

Omgeving

Ruimtelijke ordening in Vlaanderen

Tijs Reiner

Bestel uw printeditie

Omgeving

Verdichting van dichtbij bekeken

Xavier Buijs

Bestel uw printeditie

Omgeving

Afvalbeheer voor milieuprofessionals - ed.3

Anthony De Proft

Bestel uw printeditie

Omgeving

Lokaal waterbeleid

Christophe Claeys

Bestel uw printeditie