Menu

De digitale omgevingsvergunning

Peter Cabus , Michiel Boodts , Paul Van Lindt , Michael Smekens

2019-10-17

Bestel

Probleemoplossend én een geïntegreerd advies

De decretaal verankerde omgevingsvergunningsprocedure is een probleem­oplossende procedure. In dit verband moet in de eerste plaats gewezen worden op de mogelijkheid om voorafgaandelijk een project aan de bevoegde overheden voor te leggen om zo de slaagkansen van de vergunningsaanvraag beter te kunnen inschatten. Dit kan zowel via de formele projectvergadering als via informeel overleg tussen de initiatiefnemer, de overheid en eventuele adviesinstanties. Bovendien voorziet het decreet in een administratieve lus, waarmee procedurefouten kunnen rechtgezet worden in eerste en laatste aanleg. Daarnaast laat het decreet ook toe om voorwaarden op te leggen en planaanpassingen te doen met het oog op de realisatie van een bepaald project. Uiteraard moeten de voorwaarden of planaanpassingen ten goede komen van de ruimtelijke ordening of het leefmilieu. Om de rechten van belanghebbende derden te vrijwaren kan een tweede openbaar onderzoek worden georganiseerd.

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Strategische coördinatie

Gwenny Cooman
Kurt Parmentier
Karin De Craecker

Bestel

Bestuur & organisatie

Tucht en preventieve schorsing in Vlaamse lokale besturen

Maureen Landtsheere

Bestel

Bestuur & organisatie

Het decreet lokaal bestuur in vraag en antwoord

Karen Alderweireldt
Kujtime Pajazitaj

Bestel

Bestuur & organisatie

Strategisch management in publieke organisaties

Nathalie Vallet

Bestel

Bestuur & organisatie

Draaiboek installatie politieke organen

Tom De Schepper
Pieter Vanderstappen
Marian Verbeek

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokale financiën voor niet-specialisten

Ben Gilot

Bestel