Menu

Politiepocket Strafprocesrecht - 4de editie

Christian De Valkeneer

Bestel uw printeditie

II. DE BELGEN EN HUN RECHTEN.

TITEL

Artikel 12. De vrijheid van de persoon is gewaarborgd.

Niemand kan worden vervolgd dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft.

Behalve bij ontdekking op heterdaad kan niemand worden aangehouden dan krachtens een met redenen omkleed bevel van de rechter, dat moet worden betekend bij de aanhouding of uiterlijk binnen vierentwintig uren.

Art. 15. De woning is onschendbaar; geen huiszoeking kan plaats hebben dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft.

Art. 16. Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling.

Art. 17. De straf van verbeurdverklaring der goederen kan niet worden ingevoerd.

Art. 22. Ieder heeft recht op eer

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel uw printeditie

Ook interessant

Recht

Politiepocket Strafwetboek - 4de editie

Christian De Valkeneer

Bestel uw printeditie

Recht

Het strafrechtelijk traject - 2de ed.

Frank Schuermans
Damien Vandermeersch

Bestel uw printeditie

Recht

Privacy & Persoonsgegevens: functionaris voor de gegevensbescherming - Ed. 2

Frankie Schram

Bestel uw printeditie

Recht

Privacy & Persoonsgegevens: GDPR in vraag & antwoord

Tom De Schepper
Miet Remans
Ward Van Hal

Bestel uw printeditie

Recht

Codex Privacy & persoonsgegevens

Frankie Schram

Bestel uw printeditie