Menu

Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie

Hans Bellaart , Saar Casteels , Melissa Ceuterick , Gunilla De Graef , Philippe Degelin , Dirk Geldof , Steffie Jalhay , Fanny Matheusen

2016-03-24

Bestel

DE WEG NAAR DEZE GEDEELDE VISIE

In een eerste fase namen negen experten op vlak van cultuursensitieve zorg deel aan een eenmalige focusgroep op donderdag 26 maart 2015. Tijdens het eerste deel van de focusgroep werden deelnemers uitgenodigd om een ideale cultuursensitieve organisatie voor ogen te halen, dit aan de hand van een visualisatieoefening. Nadien werden die persoonlijke visies samengelegd en verder verfijnd in drie aparte werkgroepen. Tijdens de daaropvolgende plenaire discussie werkten we een gedeelde visie uit en bespraken we de noodzakelijke randvoorwaarden. Op basis daarvan werd een eerste versie van deze tekst ontwikkeld. Zowel de aanwezige experten als de andere leden uit het netwerk gaven hierop schriftelijk feedback. Op basis van de resultaten van de focusgroep en de feedback achteraf, synthetiseerden we tenslotte voorliggende visie op cultuursensitieve zorg.

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Zorg & welzijn

Nachtrust bij dementie

Nele Spruytte
Marieke Van Vracem
Renilt Vranken
Chantal Van Audenhove

Bestel

Zorg & welzijn

One safe place

Pascale Franck
Bert Groen

Bestel

Zorg & welzijn

Dromen, denken, doen

Pascale Franck
Davy Simons

Bestel

Zorg & welzijn

Implementatieboek: Sportproject De Sleutel

De Sleutel

Bestel

Zorg & welzijn

Werkboek cultuursensitieve zorg

Bart Claes
Arzu Yentür
Ann Clayes

Bestel

Zorg & welzijn

Beroepsgeheim in de openbare woonzorg

Joke Vandewalle
Elke Verlinden

Bestel