Menu

Startende leerkrachten

John Maes , Ann Martin

2019-12-04

Bestel

Aanvangsbegeleiding vanuit beleidsperspectief bekeken

Sinds het schooljaar 2019-2020 is aanvangsbegeleiding een recht en een plicht voor elke startende leerkracht in Vlaanderen. Deze maatregel kwam er niet zomaar. Ze maakt deel uit van de uitvoering van de maatregelen uit CAO XI[2]. Deze CAO bevat enerzijds maat- regelen tot verhoging van de koopkracht voor ca. 175.000 personeelsleden binnen het ‘leerplichtonderwijs’ en anderzijds een aantal loopbaanmaatregelen die de situatie van startende leerkrachten aanzienlijk moeten versterken.

2. https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/collectieve-arbeidsovereenkomsten-caos

In deze bijdrage gaan we verder in op de inhoud van deze maatregel, het waarom, de verwachte effecten en de betrokken actoren.

We hebben ons hierbij gebaseerd op het werk van de beleidsgroep aanvangsbegeleiding[3] en h

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Neem een abonnement

  • jaarlijkse betaling
  • publicaties altijd up to date
  • toegang tot inhoud op maat
Meer informatie

Ook interessant

Onderwijs

Architectuur maakt school

Luc De Man
Marianne Coopman

Bestel

Onderwijs

Vlaamse toetsen

Luc De Man
Kris Denys

Bestel

Onderwijs

Werken aan kwaliteit op school

Gilbert Deketelaere

Bestel

Onderwijs

Meer weten over (effectief) leren

Marc Van den Brande
Wouter Smets

Bestel

Onderwijs

De leraar is een team

Luc De Man
Els Gallin

Bestel

Onderwijs

Teamzorg is zelfzorg

Geertrui De Ruytter
Ann Martin

Bestel