Menu

Verzelfstandiging op lokaal vlak: een afwegingskader

Jan Leroy , Marijke De Lange , Ben Gilot , Pieter Vanderstappen , David Vanholsbeeck

2020-01-06

Bestel

Verzelfstandigen of niet? Een afwegingskader

Veel lokale besturen overwegen de verzelfstandiging van bepaalde activiteiten. Ze proberen zo sneller te werken, willen andere actoren bij hun activiteiten betrekken, hopen besparingen te realiseren, enz. Anderzijds zegt het Decreet Lokaal Bestuur dat de verzelfstandigde entiteiten, zoals de EVA’s en de welzijnsverenigingen, ten minste in het eerste jaar van een nieuwe legislatuur moeten worden geëvalueerd. Op dat moment zal ook telkens de vraag rijzen of en hoe de verzelfstandigde entiteit moet blijven bestaan, met mogelijk de beslissing om haar opnieuw onder de rechtspersoonlijkheid van de gemeente (of het OCMW) te brengen.

Onderstaande tekst biedt een analysekader aan om de beslissing tot al dan niet verzelfstandigen te ondersteunen. Dezelfde elementen kunnen ook worden gebruikt om een bestaande verzelfstandigde entiteit te beoordelen op haar verzelfstandigde positie naast het lokale bestuur.

De tek

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Verzelfstandiging en samenwerking door OCMW's

Ben Gilot
Luc Vermeiren

Bestel