Menu

Handboek van de mandataris lokale besturen

Prijs
93,-
Print abonnement met facturatie na iedere bijwerking.
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

De wetgeving inzake mandatarissen van de lokale besturen onderging ingrijpende veranderingen. Met deze editie 2020 van het 'Handboek van de mandataris lokale besturen' verzamelen we alle nieuwe publicaties in één enkel handboek. Dit handboek is alleen via abonnement verkrijgbaar. U ontvangt dan jaarlijks een volledig bijgewerkte en geüpdatete versie.

Dit handboek omvat de volgende titels:

  • Decreet lokaal bestuur in vraag en antwoord: deze tekst laat u kennismaken met alle aspecten van het Dereet Lokaal Bestuur, en dit middels een handige vraag- en antwoordvorm.
  • Hoera, ik ben schepen!: dit onderdeel wil schepenen ondersteunen bij de eerste stappen in het opnemen en uitoefenen van hun mandaat.
  • Startersboek voor gemeente- en ocmw-raadsleden: deze 'startersgids' wil aan lokale raadsleden op een toegankelijke manier duiding verschaffen bij de spelregels van het lokaal bestuur. 
  • Lokale financiën voor niet-specialisten: in dit onderdeel vindt u de grote lijnen van de regelgeving inzake lokale financiën en de belangrijkste financiële stromen, zowel wat betreft gemeenten en OCMW's, als AGB's en welzijnsverenigingen.
  • Het statuut van de lokale mandataris: dit onderdeel bevat een geactualiseerde en vlot leesbare versie van alle relevante wetgeving die verband houdt met het sociaal en financieel statuut van de mandataris.
  • Model deontologische code voor lokale mandatarissen. Regels voor een zuivere besluitvorming: dit model van deontologische code geeft lokale mandatarissen een kader waarbinnen ze hun mandaat moeten uitoefenen.
  • Aanvullend model deontologische code voor de voorzitter en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst: dit aanvullend model deontologische code is wenselijk voor het BCSD omdat men als voorzitter of lid van het BCSD beslist over individuele maatschappelijke dienstverlening of integratie. 

Productspecificaties

Auteur(s):
ISBN (print): 9782509036001
Verschijningsdatum: 2020-01-01
Aantal pagina’s: 1056
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Codex overheidsopdrachten | Editie 2020

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Thematisch cahier Het dagboek der werken

Ellen Wouters

Bestel

Bestuur & organisatie

Lokaal en circulair werken aan de toekomst

Bestel

Bestuur & organisatie

Reeks Overheidsopdrachten

Bestel

Bestuur & organisatie

Verzelfstandiging op lokaal vlak: een afwegingskader

Jan Leroy
Marijke De Lange
Ben Gilot
Pieter Vanderstappen
David Vanholsbeeck

Bestel

Bestuur & organisatie

De digitale omgevingsvergunning

Peter Cabus
Michiel Boodts
Paul Van Lindt
Michael Smekens

Bestel