Menu

Wegwijs in het gemeentelijk ruimtelijk beleid

Xavier Buijs , Lindsay Dedrie , Wim Rasschaert , Karel Verbestel

2020-03-16

Bestel

Inleiding

Wie de ruimtelijke planning bespreekt, kan niet om het gewestplan heen. Dat plan, of eigenlijk die plannen – want ze zijn eind de jaren zeventig per streek opgemaakt – zijn nog steeds erg bepalend voor de mogelijkheden die er zijn om een stuk grond te ontwikkelen. Vanaf dat moment kende iedere vierkante meter grond in België een bestemming: ‘woongebied’ bijvoorbeeld of ‘agrarisch gebied met landschappelijke waarde’. Wat mogelijk was in zo’n gebied werd en wordt beschreven in de voorschriften van het zogenaamde Inrichtingenbesluit. De gewestplannen zijn indertijd opgemaakt door de Belgische overheid. Sinds de staatshervorming is Vlaanderen ervoor verantwoordelijk. Gemeenten konden aanvankelijk enkel het gewestplan verder ‘verfijnen’ door het bepalen van meer gedetailleerde stedenbouwkundige voorschriften. Zij deden dat via de bijzondere plannen van aanleg (BPA’s). Inmiddels kunnen die plannen niet meer worden opgemaakt,

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Omgeving

Private Handhaving

Jo Van Lommel

Bestel

Omgeving

Vlaamse codex ruimtelijke ordening

Xavier Buijs

Bestel

Omgeving

Gebiedsgerichte afstemming van hernieuwbare energie | Print

Stefanie Corens

Bestel

Omgeving

Vol(mondig) Bouwen

Studio Levier

Bestel