Menu

Private Handhaving

Jo Van Lommel

2012-06-22

Bestel

Moet de gemeente altijd actief handhavend optreden?

IV.

Moet de gemeente altijd handhavend optreden indien een burger hen wijst op een mogelijke bouwovertreding

Medio 2010 werd het Handhavingsplan Ruimtelijke Ordening goedgekeurd. Dit plan veruitwendigt de beleidsvisie van de Vlaamse Regering op de handhaving in de ruimtelijke ordening. Zo bevat het Handhavingsplan onder meer een uiteenzetting omtrent de verschillende handhavingsinstru- menten en formuleert dit plan strategische en operationele doelstellingen die moeten worden gerealiseerd.

Het Handhavingsplan stelt ook duidelijk dat, rekening houdend met de beschikbare mensen en middelen per gemeente, logischerwijze niet alle overtredingen kunnen vastgesteld worden. Het Handhavingsplan

    [1]  P. 5 Vlaams Handhavingsplan

“Hierdoor is dus ook een gelijke berechting van alle overtreders in de dagelijkse praktijk niet haalbaar.

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Omgeving

Het decreet grond- en pandenbeleid: Vergunningsaanvragen en maatregelen betaalbaar wonen

Floris Sebreghts
Olivier Verhulst

Bestel

Omgeving

Ruimtelijke ordening in Vlaanderen

Tijs Reiner

Bestel

Omgeving

Verdichting van dichtbij bekeken

Xavier Buijs

Bestel

Ruimtelijke ordening

30 Sep

Gratis workshop ruimtelijke projecten (derde moment) - VOLZET

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 0

Schrijf u in

Omgeving

De verjaring van de herstelvordering

Jo Van Lommel

Bestel