Menu

Privacy & Persoonsgegevens: Handleiding voor een goed cookiebeleid

Bart Van den Brande , Matthias Vandamme

2020-10-13

Bestel

Hoofdstuk 4. Recente evoluties

De voorbije acht jaar heeft de Belgische overheid, bij wege van eerst de voormalige Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) en later de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) een eerder afwachtende houding aangenomen ten aanzien van cookies en zeker ten aanzien van statistische of analytische cookies. Tot zeer recent waren er geen controles en al zeker geen boetes op het onrechtmatig gebruik van cookies en al evenmin op het gebruik van persoonsgegevens die eventueel verzameld zouden worden via cookies.

Het enige duidelijke referentiepunt in die periode is de Aanbeveling uit eigen beweging over het gebruik van cookies (CO-AR-2012-004) van 4 februari 2015 van de voormalige CBPL.[46] In deze aanbeveling werd uitdrukkelijk het standpunt ingenomen dat er geen preferentiële wijze bestaat om voorafgaande toestemming te verkrijgen en wordt expliciet gezegd dat de toestemming ook impliciet kan verkregen wor

Dit artikel verder lezen?

Bestel deze publicatie

  • eenmalige betaling
  • geen verplichtingen achteraf
Bestel

Ook interessant

Recht

Privacy en Gedragsverandering (P&P)

Kurt Penninck

Bestel

Recht

Privacy & Persoonsgegevens: Cahier: GDPR in vraag & antwoord

Tom De Schepper
Miet Remans
Ward Van Hal

Bestel

Recht

Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens

Frederic Debusser├ę
Vincent Dooms
Isabel Plets
Laura De Boel
Griet Verhenneman
Niels Diels

Bestel

Recht

Big Data Rapport

Cliff Beeckman
Frank De Smet
Dieter Verhaeghe

Bestel

Recht

Privacy & Persoonsgegevens: handboek | 2de editie

Frankie Schram

Bestel