Menu

Professioneel omgaan met risico's

Juridisch onderzoek naar de aansprakelijkheid van private non-profit voorzieningen met de focus op jeugdhulp en kinderopvang

door Eveline Ankaert, Katrien Herbots

Prijs
17.95
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Het opvangen van jonge kinderen en de hulpverlening aan jongeren evolueren razendsnel. Ondersteuningsbehoeftes veranderen, kwaliteitsverbetering is een dagelijkse opdracht, aan kinderrechten werken houdt nooit op. Samenleving en gebruikers stellen terecht hoge eisen aan de professionals in de kinderopvang en de jeugdhulp. En het werk gebeurt niet altijd in de gemakkelijkste omstandigheden. Middelen zijn nu eenmaal beperkt, intensieve samenwerking met andere organisaties (trajectbegeleiding, combinaties van hulpverlening, netwerking, multifunctioneel schakelen) en participatie van cliënten leiden tot een flexibel en gedifferentieerd aanbod dat hulp op maat wil aanleveren. Verantwoord omgaan met al deze taken en perspectieven wordt er niet altijd duidelijker op. Intensieve samenwerking met andere organisaties (trajectbegeleiding, combinaties van hulpverlening, netwerking, multifunctioneel schakelen) en participatie van cliënten leiden tot een meer gedifferentieerd aanbod en hulp op maat. Verantwoordelijk omgaan met deeltaken wordt er in deze context niet duidelijker op. Als het mis dreigt te gaan, dan wordt het voor de initiatiefnemers en hun medewerkers plots koorddansen tussen al die betrokken personen en instanties, tussen zoveel belangen … Organisaties en beroepskrachten verdienen alle ondersteuning bij de specifieke risico’s die het noodzakelijke begeleidingswerk inhoudt. Daarom vond het Vlaams Welzijnsverbond het noodzakelijk om een grondige en actuele juridische stand van zaken op te maken. Daarvoor werd een beroep gedaan op gedegen academici en juristen, allen verbonden aan het Instituut voor Sociaal Recht van de KU Leuven. Dit onderzoek focust in eerste instantie op de juridische aspecten van de geschetste problemen en brengt zo de risico’s en spanningen duidelijker in kaart. Hierbij wordt zowel de situatie van de organisaties als van de professionele hulpverleners die daarbinnen werkzaam zijn, besproken. Ook de positie van de bestuurders, leidinggevenden, stafleden en de werkgever komt aan bod. Het onderzoek richt zich op de specifieke thema’s die verbonden zijn aan de opdracht en acties van voorzieningen en hulpverleners die omgaan met opvang en begeleiding van kinderen en jongeren. Ook de relatie met de regelgevende en erkennende overheid wordt toegelicht. Kortom, in deze bijdrage worden de krijtlijnen van de aansprakelijkheid van de voorzieningen in de jeugdhulp en de kinderopvang en de daar werkzame personeelsleden (opvoeders, begeleiders, stagiairs, vrijwilligers en teamverantwoordelijken) onder de loep genomen. Opbouw van de publicatie In deze publicatie wordt eerst de veranderende zorgcontext geduid, de gestelde verwachtingen en de daaraan verbonden risico’s, om daarna uitvoerig in te gaan op de burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid en op hoe deontologie, tuchtrecht, arbeidsrecht en welzijnsrecht kunnen bijdragen tot een gepaste reactie op niet toelaatbaar gedrag. Dit boek zal zeker bijdragen tot het professioneel omgaan met de risico’s die inherent zijn, en blijven, aan het werken met kinderen en jongeren. Een selectie van de vragen die in de sector werden verzameld is in deze bijdrage opgenomen, telkens bij het relevante deel.

Over de auteur(s)

EA

Eveline Ankaert

Eveline Ankaert is doctor in de rechten. Ze werkt bij Lydian als senior associate. Zij is lid van de “Employment, Pensions & Benefits” praktijk van Lydian en legt zich toe op alle aspecten van het arbeidsrecht, zowel individueel als collectief. Zij is gespecialiseerd in Healthcare, Health en HRM.

Meer info
KH

Katrien Herbots

Katrien Herbots is stafmedewerker bij het kenniscentrum kinderrechten (KeKi) te Gent. Ze heeft een master in de rechten en in social profit en publiek management. Ze is ook geaggregeerd in de criminologische wetenschappen. 

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Eveline Ankaert, Katrien Herbots
ISBN (print): 9782509013880
Type Vastbladig boek

Ook interessant

Zorg & welzijn

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking (werkboek)

Expertisecentrum Dementie

Bestel

Zorg & welzijn

HealthLi Buurtkompas

Joke Coussement
Leen Haesaert
Karolien Baldewijns

Bestel